สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ ที่สกสค.สมุทรสาคร มนต์เสน่ห์มหาชัย ใกล้กรุง หลังเปิดไปแล้ว 53 แห่ง จะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย ภายในปี61 

 

         วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการ สกสค. และนายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ รับเกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรินทร์ พลสถาพร ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

         ภายในงานมีพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์จากท่านพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและพระสงฆ์จากวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรีที่มาให้บริการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้กว่า 300 ท่าน

 

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

          ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุงาน ซึ่งกิจกรรมจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่ไม่มีรูปแบบและกิจกรรมที่ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ 

 

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

 

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

         ขณะนี้ สกสค. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แต่ละจังหวัดด้วยความเสมอภาคทั่วกันทั้งประเทศที่มีความพร้อมและเปิดดำเนินการไปแล้ว 53 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดทั้งประเทศภายในปี พ.ศ. 2561 

 

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

 

สกสค. เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณ

          สำหรับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค.สมุทรสาคร ตั้งอยู่ภายในสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 1219/11-12 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร โทร 034--425225 ซึ่งดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้า”


เปิดอ่าน