รับโควตา"ปวช.-ปวส."เฉียดพันคน

มทร.ธัญบุรี เปิดรับโควตา ปวช./ปวส. เฉียดพันคน ! เพื่อเข้าเรียนต่อระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 61

          13 ก.ย.60 - รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

         โดยเปิดรับคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดรับทั้งหมดจำนวน 936 คน

         ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์www.quota.rmutt.ac.thตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายชำระเงินในระบบได้ถึงเวลา 22.00 น.) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 549 3615


เปิดอ่าน