กิจกรรม "รักษ์โลกลดขยะ" และ "สานฝันเด็กดี โรงเรียนสวย"

....

เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 โดย คณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม มูลนิธิไทยรวมใจ มูลนิธิ ธัมม พุทธะ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "สานฝันเด็กดี โรงเรียนสวย" และได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม รณรงค์ รักษ์โลกลดขยะ Love World Less Waste ณ รร.บ้านโป่งหว้า จ.เพชรบูรณ์

ในงานนี้ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรม ที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอหลายปีอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ต้องการเติมเต็มสิ่งที่น้องๆเยาวชน ควรจะได้รับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ ชีวิตในวัยเรียน เช่น ได้รับจักรยาน คันใหม่แทนคันเก่าที่มีสภาพผุพัง เพื่อใช้ในช่วงยังเรียน รร.นี้อยู่

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานโครงการ Love World Less Waste รักษ์โลกลดขยะ และประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้คณะกรรมการจัดงานได้มาร่วมเติมสิ่งที่ขาดให้น้องๆ เยาวชน รวมทั้งได้มาร่วมปลูกฝังรณรงค์ Love World Less Waste รักษ์โลกลดขยะ ให้กับน้องๆ เพื่อให้ทุกคน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดขยะ และสร้างจิตสำนึก เหมือนประโยคท่อนหนึ่งของเพลง Love World Less Waste ที่ร้องไว้ว่า Love World Less Waste ด้วยมือของเรา โลกใบนี้จะสวยงาม


เปิดอ่าน