ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา

ผู้ว่าฯระยอง รุกจับมือ"มจพ.วิทยาเขตระยอง"ผุดโครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน ชูธง" ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา"หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา-ชุมชน

   เมื่อวันที่่ 8 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนา โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)วิทยาเขตระยอง “Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา” และองค์ปาฐกในการเสวนาพิเศษเรื่อง“การจัดการขยะในยุค Thailand 4.0”

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองได้จัดทำโครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มจพ.วิทยาเขตระยอง ภายใต้แนวคิด “Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา”

ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา

     โดยมีการสร้างระบบต้นแบบ (prototype) การจัดการขยะแบบผสมผสาน(Integrated Solid Waste Management) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ถังคัดแยกขยะระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบหมักเพื่อทำปุ๋ย และเตาเผาขยะไร้มลพิษ 

      ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สถานศึกษาและชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 


เปิดอ่าน