ฉลองสมโภช"วัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน"

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีฉลองสมโภช"วัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน" เมืองโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 

      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 60 ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย นายศักรินทร์ ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธาน

ฉลองสมโภช"วัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน"

      อาจารย์อัคค์สัจจา กล่าวว่า วัดกู่ดินขาวถือเป็นหนึ่งในสองวัดที่อยู่ในพื้นที่ของเวียงเจ็ดลิน เมืองโบราณสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีลักษณะเป็นเมืองวงกลม เมื่อปี พ.ศ.2543 เริ่มบูรณะปฏิสังขรโดยความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณธ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ กลุ่มโบราณประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์ราย 8 เหลี่ยมและกำแพงแก้วเขตพุทธธาวาส 

 

ฉลองสมโภช"วัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน"

       ปัจจุบันทางสวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำคณะศรัทธาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ปูพื้นด้วยอิฐศิลาแลงรอบวิหาร ปรับปรุงหลังคา สร้างบันได้ทางขึ้น จัดทำป้ายวัดตลอดจนอัญเชิญองค์พระพุทธรูปปางสิงห์ 1 มาประดิษฐานบนพระวิหาร

 

ฉลองสมโภช"วัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน"

         และได้เททองหล่อพระพุทธรูป “พระศรีสากยะมุนีสัตตะบุรีลวบูชา” เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการบูชา อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเวียงเจ็ดลิน ซึ่งเดิมเป็นคนพื้นเมืองที่มีชาติพันธุ์มาจากคนลั๊ว ซึ่งอาศัยอยู่ตามเชิงเขา เช่น ปู่แสะ ย่าแสะ ที่คนทั่วไปที่มากราบไหว้พระธาตุดอยคำจะรู้จัก เพราะจะมีศาลให้สักการะบูชาอยู่เชิงวัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่


เปิดอ่าน