ม.บูรพา รับสมัคร ป.โท

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560

          วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ประกอบด้วย ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ภาคพิเศษเรียน อังคาร พุธ พฤหัสบดี และภาคปกติเรียน จันทร์-ศุกร์ ท่านที่สนใจติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-393260-1, 09-2637-4440


เปิดอ่าน