วิ่งการกุศล“Run Hero Run”

ประชาสัมพันธ์  :  16 มิ.ย. 2560
ไทยประกันชีวิต, ชายแดนใต้, เสื้อเกราะ, วิ่งการกุศลRun, Hero, Run, Run Hero Run, มหาชน

มอบเงินสนบสนุน วิ่งการกุศล “Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017” นำรายได้จัดซื้อเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


          นางอนุตรา สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการ มูลนิธิสันติภาพชีวิต คิดเพื่อสันติภาพใต้ รับมอบเงินจำนวน 445,000 บาท จากนายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017” นำรายได้จัดซื้อเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สะพานพระราม 8
 


เปิดอ่าน