"มหิดลอินเตอร์" จัดปัจฉิมนิเทศ "บัณฑิตใหม่"

ประชาสัมพันธ์  :  13 มิ.ย. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, MUIC FINAL TOUCH 2017, มหิดลอินเตอร์, จัดปัจฉิมนิเทศ, บัณฑิตใหม่, 620 คน, Shaping the Future

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ "620 คน" ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ MUIC FINAL TOUCH 2017” โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมทั้งสิ้น 620 คน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

          ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ก่อนร่วมกันรับฟังการเสวนาพิเศษAlumni Talksในหัวข้อ“Shaping the Future”โดยศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงจากหลายอาชีพให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณวิชพงษ์ หัตถสุวรรณ ผู้ก่อตั้งแบรนด์SELVEDGEWORKกางเกงยีนส์ที่ผลิตขึ้นเฉพาะลูกค้ารายบุคคล,คุณเจริญพร แก้วมโนรมย์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัทTelenor Group,คุณวัชรพงษ์ เพ็ชรภักดีพงษ์นักบินBangkok Airways,และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรภาคภาษาอังกฤษและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

           ทั้งนี้  เพื่อแนะแนวทางการวางแผนอนาคตหลังจบการศึกษา อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สู่การปฎิบัติเพื่อสังคมไทยได้ต่อไป


เปิดอ่าน