29 เม.ย.- 1 พ.ค.60 กปน.ปิดศูนย์ฯ เซ็นทรัลเวสต์เกต

กปน. ปรับปรุงระบบ หยุดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐฯ เซ็นทรัลเวสต์เกต 29 - 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 60

 


               นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. จะหยุดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

 

 

29 เม.ย.- 1 พ.ค.60 กปน.ปิดศูนย์ฯ เซ็นทรัลเวสต์เกต

 


               กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง


เปิดอ่าน