"25ปีนานมีบุ๊คส์"

25ปี, กฤตชัย อรุณรัตน์, กศน, นานมีบุ๊คส์, 25ปีนานมีบุ๊คส์

"25ปีนานมีบุ๊คส์" บริจาคหนังสือมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. 914 แห่ง ทั่วประเทศ

        "25ปีนานมีบุ๊คส์" บริจาคหนังสือมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. 914 แห่งทั่วประเทศ

          นายกฤตชัย อรุณรัตน์(กลาง) เลขาธิการ กศน. ร่วมรับมอบหนังสือ จากนางสาว คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี นานมีบุ๊คส์ ร่วมบริจาคหนังสือรวมมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวม 914 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างActive Citizenโดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานแผนและยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนนวัตกรรมการเรียนรู้,นางสาวศิริกุล จารุจันทร์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนายสมศักดิ์ กาละพัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ายกฤตชัย อรุณรัตน์(


เปิดอ่าน