"25ปีนานมีบุ๊คส์"

"25ปีนานมีบุ๊คส์" บริจาคหนังสือมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. 914 แห่ง ทั่วประเทศ

         "25ปีนานมีบุ๊คส์" บริจาคหนังสือมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. 914 แห่งทั่วประเทศ

          นายกฤตชัย อรุณรัตน์(กลาง) เลขาธิการ กศน. ร่วมรับมอบหนังสือ จากนางสาว คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี นานมีบุ๊คส์ ร่วมบริจาคหนังสือรวมมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวม 914 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างActive Citizenโดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานแผนและยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนนวัตกรรมการเรียนรู้,นางสาวศิริกุล จารุจันทร์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนายสมศักดิ์ กาละพัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ายกฤตชัย อรุณรัตน์(


เปิดอ่าน