คุรุสภาชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คุรุสภาอาสาประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" ร่วมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 17 พ.ค.นี้

     คุรุสภา ขอเชิญน้อมจิตแสดงความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17 .. 2560 เวลา 14.30 . ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารหอประชุมคุรุสภา มีคุณนิภา กาญจนาคพันธุ์ เป็นวิทยากร

คุรุสภาชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


เปิดอ่าน