ชวน!! ออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ GLP"

กสร. ชวน นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ปชช. ออกแบบตราสัญลักษณ์ GLP ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ครึ่งแสนบาท ส่งผลงานภายใน 30 มิ.ย.60

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP)เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

         นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. มีนโยบายส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP)ไปใช้ในการปรับปรุงสภาพ การจ้างและสภาพการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP)เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ให้เป็น ที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชุดผลงาน แต่ 1 ชุดจะต้องประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผลงาน ที่ออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องไม่เคยส่ง เข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยรางวัลแบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2จำนวน1รางวัล เงินรางวัล20,000บาท รางวัลที่3จำนวน1รางวัล เงินรางวัล10,000บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรด้วย

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณียที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2246 8294, 0 2246 8370Email:pira.c@labour.mail.go.thหรือที่ เว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานwww.labour.go.th


เปิดอ่าน