ติวเข้ม"ครูผู้สอนภาษาจีน"

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีน ระดับประถมฯ-มัธยม สมัครภายใน 25 พ.ค.60

 

          คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับSingapore Centre for Chinese Language,Nanyang Technological University (NTU)ประเทศสิงคโปร์จัดโครงการอบรม “การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ติวเข้ม"ครูผู้สอนภาษาจีน"

 

          ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท โดยขอเบิกจ่ายกับโรงเรียนต้นสังกัดDownloadใบสมัครได้ที่http://clc.hcu.ac.thกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยังโทรสาร 0-2312-6295 หรืออีเมลchinesehcu@gmail.comภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1477


เปิดอ่าน