กฟภ.ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

 


               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

กฟภ.ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

 

               โดยสนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว มูลค่า 2,853,500 บาท เพื่อส่งมอบให้กรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อเพิ่มผลผลิต สงวนชีวิตโค-กระบือให้มีชีวิตยืนยาว ตลอดจนขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนโค-กระบือ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ

 

กฟภ.ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

 


เปิดอ่าน