ผู้บริหารแห่งปี

ผู้บริหารแห่งปี


          รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2560 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่มีความรู้ มีความสามารถที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย
 


เปิดอ่าน