ผู้บริหารแห่งปี

ประชาสัมพันธ์  :  7 มี.ค. 2560

ผู้บริหาร, แห่ง, ผู้บริหารแห่งปี

ผู้บริหารแห่งปี

          รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2560 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่มีความรู้ มีความสามารถที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย

 


เปิดอ่าน