รับสมัครครูผู้ช่วย15วิชาเอก36อัตราเน้นความบริสุทธิ์โปร่งใส 

รับสมัครครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 36 อัตรา เน้นความบริสุทธิ์โปร่งใสตามหลักการบริหารงานศีลธรรมนำวิชา หากพบแอบอ้าง ยันถูกหลอกแน่นอน 


     
          นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูและรักษาการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวชี้แจงให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ในการประชุมประจำเดือนของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดยได้ชี้แจงและฝากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ ช่วยแจ้งและประชาสัมพันธ์ถึงการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2560 ในครั้งนี้ได้มีการสอบ ทั้ง 3 เขต 

          คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 15 วิชาเอก 36 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา พลศึกษา ชีวศึกษา เคมี จิตวิทยาแนะแนว และศิลปศึกษา โดยได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งล่าสุดมีผู้สมัครแล้ว 134 คน โดยเอกคอมพิวเตอร์มีผู้สมัครมากที่สุด ส่วนวิชาเอกเคมีน้อยสุดมีผู้สมัครเพียง 1 คน โดยในการสอบครั้งนี้ การดำเนินการจัดการจะดำทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งกลุ่มคนที่มาสมัครค่อนข้างจะน้อยกว่าการสอบทั่วไป เนื่องจากผู้ที่จะมีสิทธิ์มาสมัครสอบได้ในการจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษนั้น จะเปิดรับสมัครเฉพาะลูกจ้างที่เป็นครูอัตราจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เท่านั้น จึงจะสมัครได้ 
    
          นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ กล่าวว่า ในการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในครั้งนี้เราได้ใช้ข้อสอบจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกและตรวจข้อสอบให้ สอบเสร็จเราก็จะส่งกระดาษคำตอบและคะแนนสอบสัมภาษณ์ไปให้ทางสำนักทดสอบดำเนินการจัดเรียงลำดับผู้สอบได้ การทำงานทุกขั้นตอนถ้าสิ่งไหนเป็นความลับเราก็จะดำเนินไปตามนั้น จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมนำความรู้ เมื่อได้รายชื่อมา และจะทำการเรียกบรรจุ จำนวน 36 ตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครครบตามจำนวน แล้วให้ยกเลิกบัญชี หากมีใครไปแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นให้สอบได้ ถือว่าเป็นการหลอกลวง ขอให้แจ้งโดยตรงมาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งเรื่องนี้ ดิฉันเองก็คงจะไม่เอาตำแหน่งซี 9 ไปเสี่ยงแลกกับตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างแน่นอน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้กล่าวคำปฏิญาณ เป็นเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริตเพื่อยันที่จะทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนสุจริต และจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้เป็นเขตพื้นที่ศีลธรรมนำวิชาให้ได้
 


เปิดอ่าน