SCGคว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืน

เอสซีจีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืน

 

          นายชลณัฐ  ญาณารณพ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมรับรางวัล SET Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

         โดยเอสซีจีได้รับรางวัล 2 ประเภทได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) และรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย
 

SCGคว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืน


เปิดอ่าน