กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

สาธิตจุฬาฯ, กอล์ฟ, สาธิต, จุฬาฯ, ฝ่าย, ประถม, คว้า, 2ทอง7เงิน5, ทองแดง

กอล์ฟสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม คว้า 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ‘นนทรีเกมส์’


          โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ส่งนักกอล์ฟรุ่นเยาว์เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ในชื่อ ‘นนทรีเกมส์’ ณ สนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟ คลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ เข้าร่วม 8 สถาบัน ทำการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น ขณะที่ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ณัฐพร สุดดี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 6 รุ่น รวม 21 คน 

 

กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

 

          หลังจบการแข่งขัน ปรากฏว่า นักกอล์ฟรุ่นเยาว์จาก โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม สามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นได้อีก 2 รางวัล แบ่งเป็น   

 

กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

 

          2 เหรียญทอง จากประเภททีมชาย คลาส Db (อายุไม่เกิน 11 ปี) ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล ด.ช.ภัสธกิต สังขะมาน ด.ช.ภูธัชกิจ สังขะมาน ด.ช.อนนท์ พุ่มจันทร์ และจากประเภททีมหญิง คลาส Eg (อายุไม่เกิน 9 ปี) ด.ญ.สาริศา พจนาลัย ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณนา ด.ญ.สิริกร วงศ์กิตติพัฒน์ 

 

กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

 

          7 เหรียญเงิน จากประเภททีมหญิง คลาส Fg (อายุไม่เกิน 7 ปี) ด.ญ.พอฤทัย นิติวรางกูล ด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง ด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์

          ประเภททีมชาย คลาส Fb (อายุไม่เกิน 7 ปี) ด.ช. ดริณ ณ ลำเลียง ด.ช.ธณณ กระบวนรัตน์ ด.ช.กวินกฤต พุทธพรมงคล ด.ช. นวพรรษ มณีรัตน์ 

          ประเภททีมชาย คลาส Eb (อายุไม่เกิน 9 ปี) ด.ช.สิปปภาส วงศ์กิตติพัฒน์ ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ ด.ช.พัทธนันท์ อภิเวสสะ ด.ช.อรรถฤทธิ กฤษดาธานนท์ 

 

กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

 

          ประเภทบุคคลหญิง คลาส Fg (อายุไม่เกิน 7 ปี) ด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง 

          ประเภทบุคคลชาย คลาส Eb (อายุไม่เกิน 9 ปี) ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ 

          ประเภทบุคคลหญิง คลาส Eg (อายุไม่เกิน 9 ปี)ด.ญ.สาริศา พจนาลัย 

          และประเภทบุคคลชาย คลาส Db (อายุไม่เกิน 11 ปี) ด.ช. กิตติภัค เอกมณีนิล 

          5 เหรียญทองแดง จากประเภททีมหญิง คลาส Dg (อายุไม่เกิน 11 ปี) ด.ญ.จิณณ์นิภา นฤปิติ ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล ด.ญ.อาจรีย์ รัตนแสงเสถียร 

          ประเภทบุคคลหญิง คลาส Fg (อายุไม่เกิน 7 ปี) ด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์ 

          ประเภทบุคคลชาย คลาส Fb (อายุไม่เกิน 7 ปี) ด.ช. ดริณ ณ ลำเลียง 

          ประเภทบุคคลหญิง คลาส Eg (อายุไม่เกิน 9 ปี) ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณนา 

          และประเภทบุคคลหญิง คลาส Dg (อายุไม่เกิน 11 ปี) ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล 

 

กอล์ฟสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมคว้า2ทอง7เงิน5ทองแดง

 

          ร่วมกับรางวัลนักกีฬาดีเด่นอีก 2 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.สาริศา พจนาลัย จาก คลาส Eg (อายุไม่เกิน 9 ปี) และ ด.ช. กิตติภัค เอกมณีนิล จากคลาส Db (อายุไม่เกิน 11 ปี)

          โดย ผศ.ณัฐพร ผู้ควบคุมทีมกอล์ฟโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม ได้กล่าวว่า ความสำเร็จของทีมเกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมตลอดปี ด้วยความมุ่งมั่นของตัวนักกีฬาประกอบกับการสนับสนุนของผู้ปกครอง รวมถึงทางโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับกีฬากอล์ฟมาตลอด ขณะที่ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดในปีนี้ ถือว่าต่างเตรียมตัวมาดีเช่นกัน ทำให้เหรียญรางวัลที่ได้รับกระจายกันไป ทั้งหมดนี้นับว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของชาติในระยะยาว


เปิดอ่าน