เชิญฟังเสวนา"เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง"

เชิญร่วมฟัง เสวนา "เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง" โดย สวก. ม.นิด้า และ ธรรมศาสตร์

 

          ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง เวทีเสวนา“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง” วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559  เวลา  13.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือของ สกว. ม.นิด้า และ ม.ธรรมศาสตร์ 

          เพื่อสร้างความเข้าใจและกระจายองค์ความรู้จาก "โครงการวิจัยความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพ ฯ" (Willingness to pay for Forest Area of Bangkok Dwellers “คน” กับ  “ ธรรมชาติ” สามารถอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้แบบยั่งยืน

          วัตถุประสงค์ในการจัดเวทีฯ 
          เป็นโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทรงตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้อย่างลึกซึ้ง ทรงมีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน  น้ำ โดยทรงมุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ

 

เชิญฟังเสวนา"เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง"

 

 


เปิดอ่าน