เชิญฟังเสวนา“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง”

ธรรมศาสตร์, นิด้า, เชิญ, ฟัง, เสวนา, เดินตาม, รอยเท้า, พ่อ, สานต่อ, ป่า, เมือง, สานต่อป่าในเมือง, เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง,  ธรรมชาติ

เชิญร่วมฟัง เสวนา "เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง" โดย สวก. ม.นิด้า และ ธรรมศาสตร์

 

          ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง เวทีเสวนา“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง” วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559  เวลา  13.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือของ สกว. ม.นิด้า และ ม.ธรรมศาสตร์ 

          เพื่อสร้างความเข้าใจและกระจายองค์ความรู้จาก "โครงการวิจัยความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพ ฯ" (Willingness to pay for Forest Area of Bangkok Dwellers “คน” กับ  “ ธรรมชาติ” สามารถอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้แบบยั่งยืน

          วัตถุประสงค์ในการจัดเวทีฯ 
          เป็นโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทรงตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้อย่างลึกซึ้ง ทรงมีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน  น้ำ โดยทรงมุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ

 

เชิญฟังเสวนา“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง”

 

 


เปิดอ่าน