เปิดนโยบาย40พรรคฉบับย่อ

เวบไซต์ กกต. www.ect.go.th ได้เปิดเผยข้อมูล รายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) จำนวน 40 พรรคการเมือง โดยได้สรุปนโยบายฉบับย่อ ของทั้ง 40 พรรค

1.พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1
สายต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้านโยบายใหม่ : ก้าวข้ามวิกฤตสู่สังคมสันติสุข : รับจำนำข้าวและออกบัตรเครดิตเกษตรกร : กองทุนตั้งตัวได้ คืนภาษีบ้านหลังแรก/รถคันแรก : พัฒนาโครงข่ายระบบราง : เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี/ค่าแรงขั้นต่ำ : ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทย-คอมพิวเตอร์ฟรี-อินเตอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะ-เพิ่มกองทุน-1 อำเภอ 1 ทุน ต่างประเทศ : สร้างเมกะโปรเจ็คต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ/ภาคกลาง-พัฒนาระบบน้ำทั้งประเทศ-สะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต้

2. พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 2
หันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์ประเทศไทย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พลังไทยสร้างชาติ
1.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง เศรษฐกิจยั่งยืน
2.สุขภาพดีทั่วไทย กีฬาสร้างชาติ ประชาชนมีคุณภาพ ขยายระบบสวัสดิการสังคม
3.เกษตรกรไทยต้องรวย ค่าแรงดีมีงานทำ สร้างเถ้าแก่เงินล้านเชื่อมสัมพันธ์การค้าไทยสู่ตลาดโลก
4.ทุกทิศทุกทางเดินทางทั่วถึง ตรึงราคาก๊าซ-น้ำมัน เพิ่มรายได้การท่องเที่ยว เพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

3.พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 3
กินได้ ทำเป็น ด้วย "รัฐสวัสดิการ" ทุกคนจะได้
1.กองทุนบำนาญประชาชน
2.ส่งแรงงานฟรีไม่มีค่าหัว
3.รักษาฟรีทุกโรคทุกที่ ลดหนี้เกษตรกร
4.เรียนฟรีถึงปริญญาตรีโดยสมัครใจ
5.กองทุนเพื่อการประกอบวิชาชีพ
6.จบปริญญาตรี/อาชีวะมีงานทำแน่นอน

4.พรรคประชากรไทย หมายเลข 4
1.อีสานแล้งแก้ได้โดยนำน้ำจากแม่น้ำในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย แล้วทำฝายเก็บกักน้ำ
2.ทางรถไฟที่จีนนำมาผ่านลาว ต่อเข้ามาในไทยแล้วทำรางต่อไปพม่าสู่เมืองทวาย แล้วทำทางต่อลงสู่ใต้ยังชุมพรและระนองซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับ
3.ความบาดหมางไทย-เขมรจะหายไปถ้าร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและเลยไปถึงพื้นที่ซับซ้อนที่อยู่ในทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นำก๊าซและน้ำมันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่วมกัน

5.พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5
เมื่อทุกพรรคต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารประเทศ ได้สัมปทานประเทศไทย ผลประโยชน์มหาศาลนี้ต้องมีคนตรวจสอบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล พรรครักประเทศไทยขอเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำงาน ติดตามนโยบายต่างๆ ที่บรรดานักการเมืองให้คำมั่นสัญญาเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

6.พรรคพลังชล หมายเลข 6
มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติคส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

7.พรรคประชาธรรม หมายเลข 7
พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี

8.พรรคดำรงไทย หมายเลข 8
นโยบายเร่งด่วนอันที่ 1 คือการเร่งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูกอบกู้เกษตรกรและเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ ตันละ 19,000 บาท
นโยบายเร่งด่วนอันที่ 2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยากคนจน ยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาทจนหายเจ็บป่วย
นโยบายเร่งด่วนอันที่ 3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดำรงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่มเย็นทันที

9.พรรคพลังมวลชน หมายเลข 9
ปฏิรูปรัฐ
1.ปฏิรูปการเมืองการปกครอง
2.ปฏิรูปเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศ
4.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
5.ปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคม โดยเสนอให้มี
1) เงินยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน, เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/เดือน, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน
2) เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้การศึกษา ภาคบังคับ ม.6
3) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท
4) ขุดคลองลัดอันดามัน-อ่าวไทย, เปิดคอมเพล็กซ์ในแหล่งท่องเที่ยว
5) ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่
6) ผู้ว่าฯ, นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

10.พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10
ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน มีไฟฟ้าฟรีให้ผู้ที่ใช้น้อย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม เพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด เศรษฐกิจต้องเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงินกำไรในการประกันรายได้เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบ ให้เกษตรกรมีที่ทำกิน และมีบำเหน็จบำนาญให้ประชาชนทุกคน ประเทศต้องเดินหน้า พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยการเร่งจัดหาพลังงานทดแทน สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสินค้า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงเทพฯและภูมิภาค และจัดหาแหล่งน้ำ

11.พรรคไทยพอเพียง หมายเลข 11
จัดอบรมปรัญชา "เศรษฐกิจพอเพียง" ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครบ 5 ครั้งได้ค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท อบรมแล้วให้กู้ประกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ย ออกกฎหมายห้ามยึดบ้าน ที่ดินทำกิน และยึดรถที่ใช้ประกอบอาชีพ และจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ 10 ไร่ เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลดหนี้ในและนอกระบบโดยการซื้อหนี้ พักชำระหนี้และประนอมหนี้ อายุ 60 ปียกหนี้ให้ทั้งหมด ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนละห้าพันบาทต่อเดือน รักษาฟรี! เรียนฟรี! จริงๆ

12.พรรครักษ์สันติ หมายเลข 12
เป็นธรรมทั่วไทย ต้านภัยธรรมชาติ วางมาตรการภาษีที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร เพิ่มความแน่นอนในธุรกิจ ผลผลิตพอบริโภค ปราศจากโรคภัย ใช้ปัญญาทำการพัฒนา คนชราได้รับการดูแล เป็นสุขแท้สังคมไทยไร้ยาเสพติด สร้างจิตสาธารณะ ลดละการทุจริต ร่วมใจร่วมสปิริตสู่อาเซียน มุ่งพากเพียรอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูยกย่องในบรรพชน

13.พรรคไทยเป็นสุข หมายเลข 13
1.ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี เดือนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินครอบครัวละ 3 คน 2.ให้ค่าตอบแทนผู้สูงอายุจาก 500 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน 3.แก้กฎหมายที่ดินเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด 4.บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 5.ยกเลิกเครดิตบูโร

14.พรรคกิจสังคม หมายเลข 14
พรรคกิจสังคมมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม พรรคจะดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยใช้ชลประทานระบบท่อ ด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้นำ และพรรคจะพัฒนาเมืองหลวงโดยการกระจายความเจริญออกสู่เมืองบริวาร

15.พรรคไทยเป็นไท หมายเลข 15
1.ปลดหนี้คนละ 5 แสนบาท, ให้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท, ประกันการว่างงาน 3 เดือน เดือนละ 3,000 บาท, ตัวแทนพรรคทุกระดับมีเงินเดือน
2.ส่งเสริมการปลูกปาล์มภาคกลางสร้างบ่อน้ำมันบนดิน, จัดสรรที่ดินทำกินคนละ 5 ไร่, ตั้งกองทุนสร้างอาชีพ, ประกันผลผลิตด้วยเศรษฐกิจระบบสหกรณ์
3.แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี, ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ จักรยาน, ใช้รถโดยสารประจำทาง กทม. ปริมณฑลได้เดือนละ 1,000 บาท และเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี, ผู้สูงอายุ คนพิการ อสม. อปพร. ได้เดือนละ 1,500 บาท, น้ำ 30 หน่วยและไฟ 150 หน่วยฟรี เสียชีวิตได้ 1 แสนบาท
4.ขุดคลองไทยสร้างรายได้ลดต้นทุนขนส่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเสรีทั้งสินค้าระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

16.พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16
1.กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตรข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาท
2.กองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
3.กองทุนจ้างงานแห่งชาติ 1 ล้านตำแหน่ง
4.กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน อปท. จังหวัดละ 100 ล้านบาทต่อปี
5.ถนนปลอดฝุ่นทั้งประเทศ
6.สร้างทางน้ำเข้าไร่ นา เกษตรกร
7.ศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพ 4 ภาค
8.สร้างที่ทำกิน 1 ล้านคน

17.พรรคแทนคุณแผ่นดิน หมายเลข 17
ปฏิรูปการศึกษาใหม่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการสร้างคนให้เป็นคนดีโดยนำหลักธรรมของศาสนามานำทาง, เพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ในการแข่งขันในสังคมโลก, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, กระจายอำนาจและรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม, สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข, อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

18.พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข 18
พัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอาริยะ หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของชาติไทย คำขวัญ เศรษฐกิจพึ่งตนชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศเป็นไทย

19.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 19
หนี้สินและความยากจนของเกษตรกรต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคม โดยการจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณ) ของประเทศนี้อย่างเป็นธรรมตามสัดส่วนของประชากร รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและนโยบายให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยโดยเร่งด่วน

20.พรรคการเมืองใหม่ หมายเลข 20
สร้างศรัทธารักษาระบอบประชาธิปไตย หยุดการคอร์รัปชั่นต้องเป็นวาระแห่งชาติ หยุดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูป ปตท.เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประหยัดพลังงาน หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างทางรถไฟรางคู่ จัดการระบบน้ำให้เพียงพอแก่เกษตรกร สร้างสวัสดิการสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ยกเลิกหนี้ที่ไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ปฏิรูปที่ดิน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า

21.พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 21
สร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤต สร้างเศรษฐกิจไทยโดยกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ เตรียมความพร้อมประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและกฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้คนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

22.พรรคเสรีนิยม หมายเลข 22
"ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์สากล"

23.พรรคชาติสามัคคี หมายเลข 23
ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงต้องมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการเป็นพิเศษ
ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชนในการสร้างจิตสำนึกร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

24.พรรคบำรุงเมือง หมายเลข 24
พรรคบำรุงเมือง เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาเพื่อดูแลการเงินให้แก่วัด ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกรูปแบบ ปฏิรูปการศึกษา การเมือง กฎหมาย การปกครอง ให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจจะจัดระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเหลือ 10% อัตราเดียว พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเป็นธรรม เพื่อความก้าวหน้าให้ทัดเทียมอารยประเทศ

25.พรรคกสิกรไทย หมายเลข 25
พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดปัญหาของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย เพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่มคน เพิ่มโอกาส ให้แก่องค์ชุมชนพื้นฐานระดับรากหญ้า ผลักดันโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบธุรกิจ การเมืองทุนนิยมผูกขาดอำนาจรัฐมาเป็นโครงสร้างระบบรัฐให้บริการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้

26.พรรคมาตุภูมิ หมายเลข 26
-พัฒนาการเมืองการปกครอง ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยมุ่งเน้นความมีวินัยเป็นสำคัญ
-พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมควบคู่กับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
-พัฒนาสังคม โดยปฏิรูปการศึกษา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและตะวันออกกลางให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
-พัฒนาความมั่นคง โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

27.พรรคชีวิตที่ดีกว่า หมายเลข 27
ปฏิรูปการเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุข ยุติธรรมเสมอภาคกัน จัดที่อยู่ที่ทำกิน สร้างงานสร้างอาชีพ ปลดหนี้ให้ประชาชน มุ่งขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงนำเงินนั้นมาตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของลูกจ้างและนายจ้าง สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 และองค์กรอิสระได้ตลอดเวลา

28.พรรคพลังสังคมไทย หมายเลข 28
1.สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
2.เพิ่มงบประมาณกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนและครัวเรือน
4.ฝึกอบรมเส้นทางอาชีพให้กับผู้จบมัธยมปลายที่ไม่ต้องการศึกษาต่อให้มีทักษะการทำงาน
5.เพิ่มอัตราค่าจ้างให้เท่าเทียมกัน

29.พรรคเพื่อประชาชนไทย หมายเลข 29
นโยบาย เป็นกลางทางการเมือง ใช้หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม นำการเมืองบริหารประเทศชาติและเป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลก ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเกษตรและระบบชลประทาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของโลกอย่างแท้จริง จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาของเยาวชน สวัสดิการด้านการรักษาโรค เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ทั่วโลกได้รับรู้นำมาซึ่งความสุข สันติสุข ความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนไทยทุกคน

30.พรรคมหาชน หมายเลข 30
1.ด้านสวัสดิการของประชาชนเชิงคุณภาพและมีประสิทธิผล
2.การกระจายอำนาจของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สร้างความโปร่งใสและขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
4.การเมืองที่สะอาด โปร่งใส และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 5.นโยบายการสร้างความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ

31.พรรคประชาชนชาวไทย หมายเลข 31
ยึดมั่นกตัญญูต่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ปฏิรูประบบสหกรณ์ ธนาคารต้นไม้ กองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรอิสระ กระจายอำนาจการศึกษา การปกครอง และการงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หยุดหนี้ภาคครัวเรือนด้วยหลักการธนาคารต้นไม้ แก้ไขระเบียบค่าตอบแทนกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมและสลายทุนนอกระบบด้วยการหยุดชำระหนี้ 2 ปี ครองตนด้วยกสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับวิกฤตชาติ สร้างความมั่นคงให้แผ่นดินทอง เลือกพรรคประชาชนชาวไทย กาเบอร์ 31 สามัคคี ซื่อสัตย์ พัฒนา มุ่งมั่นเพื่อคนไทยทุกคน

32.พรรครักแผ่นดิน หมายเลข 32
-ส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองและรักแผ่นดิน ตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายกำหนด
-สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตภาคเกษตร ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตโดยคนไทย
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกัน การตรวจและรักษาโรคฟรี และพัฒนาทางด้านการศึกษาทุกสาขาอาชีพ

33.พรรคประชาสันติ หมายเลข 33
-จะใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
-สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสนับสนุนการค้าการลงทุน/แก้ปัญหาเครดิตบูโร
-ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
-ตั้งธนาคารพุทธศาสนา ตั้งกองทุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทุกศาสนา
-ประกันราคาพืชผลการเกษตร ดูแลชาวนา เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

34.พรรคความหวังใหม่ หมายเลข 34
1.แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ตกด้วยการสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เป็นจริง
2.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ด้วยนโยบาย 3 น. (หนี้สิน-น้ำ-น้ำมัน) 1 ก. (กองทุน) 1 ร. (รถไฟฟ้าความเร็วสูง)
3.แก้ปัญหาด้านแรงงานกรรมกรด้วยมาตรการค่าแรงอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 1 กองทุน 2 ล้านบาท ต่อ 1 สหภาพ

35.พรรคอาสามาตุภูมิ หมายเลข 35
ปฏิรูปงานสาธารณสุข คนจนรักษาฟรี คนมีช่วยจ่าย ขยายสิทธิประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันอนาคตเกิน 65 ปี มีเงินเดือน 10,000 บาท เกษตรมั่งคั่ง เศรษฐกิจพอเพียง ทำภาคใต้ให้สงบ โดยนโยบายขวานทองด้ามเพชร

36.พรรคพลังคนกีฬา หมายเลข 36
1.หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
2.เสนอรัฐบาลแห่งชาติโดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
3.เสนอ ดร.ศุภชัย, ธนินท์, บัณฑูร, ประเสริฐ, ประชัย, ดร.ประเวศ ชุดดรีมทีมเศรษฐกิจ
4.ปราบยาบ้าโดยการตัดตอนสารตั้งตนในการผลิตยาบ้า
5.พัฒนาวงการกีฬาไทยระดับรากหญ้าถึงระดับโลก

37.พรรคพลังชาวนาไทย หมายเลข 37
โครงการบ่อน้ำมันบนดิน ด้วยการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง เป็นต้น, เดินหน้าปฏิรูปที่ดินตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยของคณะนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นต้น, ปฏิรูปโครงสร้างทางภาษี-ภาษีมรดก ทรัพย์สิน-ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า-ภาษีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ-ภาษีฟุ่มเฟือย

38.พรรคไทยสร้างสรรค์ หมายเลข 38
1.ให้ความรู้เรื่อง "ประชาธิปไตย" แก่ประชาชน
2.สร้างค่านิยมที่ดีกับผู้นำกลุ่มต่างๆ
3.ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเยาวชน
4.สร้างบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ฯลฯ

39.พรรคเพื่อนเกษตรไทย หมายเลข 39
ปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนา, คนชรามีเงินเดือน, ประกันราคาพืชผล, ประชาชนรักษาพยาบาลฟรี, เกษตรกร 60 ปีมีบำนาญ

40.พรรคมหารัฐพัฒนา หมายเลข 40
ยอยกพระพุทธศาสนา พัฒนาชาติไทย ให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

(หมายเหตุ : รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์40พรรค+นโยบายพรรคย่อ
ข้อมูลจาก "คณะกรรมการการเลือกตั้ง"
http://www.ect.go.th/mp54_doc.pdf)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน