เปิด64รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์"พรรครักษ์สันติ"

(19พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรครักษ์สันติ ประกอบด้วย 1.ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2. ผศ.ดร.นพดล อินนา 3. นายพันธ์เลิศ ใบหยก 4. นายกมล รัตนประสิทธิ์

5. นายพีระพงศ์ สาคริก 6. รศ.ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน 7.ผศ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ์ 8. พล.ต.ท. ณรงค์ ศิริสุนทร 9. พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา 10. พล.ร.อ. พีรสรรพ์ วัชรมูล 11. พล.ต.ต. ดร. สมชาติ สว่างเนตร 12. พล.ต.ต. โชคชัย ดีประเสริฐวิทย์ 13. พล.ต.ท. อัศวิน ณรงค์พันธ์ 14. พ.ต.อ.พิรุณ สิงห์ทิพย์พันธุ์ 15. นายพิสันต์ จินตนาภักดี

 16. รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 17. รศ.ดร. อภิชาติ จิรัฐติยางกูร 18. ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย 19. พล.ร.ท. สุธี เมนะโพธิ 20. นายประภัทร์ ศรลัมพ์ 21. นายจักรพันธ์ นาคลดา 22. นายโกวิทย์ วัฒนกุล 23. พล.ท. ชุมพร วิเชียร

 24. นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย 25. ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 26. ดร. ชัยพร ธนถาวรลาภ 27. นายรชต กฤตธรรมวรรณ 28. นายชูชัย ทองขาว 29. นางลาวัณย์ ตันติกุลพงศ์ 30. นายธีระวัฒน์ พอใจ 31. ดร. รัชพล คชชารุ่งโรจน์ 32. นายพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ 33. นายยงยุทธ แสงทองไพบูลย์ 34. ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 35. น.อ. อัคร์วินต์ วรรณะศิลปิน 36. พ.ต.ท. ขวัญชัย ชัยเวช 37. พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรัตน์ 38. น.ส. ศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล 39. นายศรีรณ ยำอางค์ 40. นายสุรินทร์ รอซซากี 41. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม

   42. นายเสรี โตสารเดช 43. นายสมศักดิ์ สุขสำราญ 44. นายภูเจต อินทรกำแหง 45. นายขุนธรรม เดือดขุนทด 46. นางวารุณี ศรีธารชัย 47. นายกฤษดา กำแพงแก้ว 48. นายสุระพง ธรรมวรางกูร 49. น.ส. นารี เวียงคำ 50. นายจรินทร์ ภูริคุปต์ 51. นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ 52. พ.ต.ท. พิชัยยุทธ เฉลิมศิริหล้า 53. นายพงษ์สรรพ์ สรรพานิช 54. นายแนบ สุดสงวน 55. นายชัยพร มหาขันธ์ 56. นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์ 57. นายอภิชิต เจนพิทักษ์สมบัติ

 58. นายสมชาย พิเชษฐพันธ์ 59. นายเกียรติศักดิ์ มีเสน 60. นายอิทธิ เกษตรคามพิทักษ์ 61. นายภิญโญ อันอดิเรกกุล 62. น.ส. นันทิยาวลัย นันทะแกล้ว 63. นายวิษุวัต เจริญขวัญเมือง 64. นายปรีดี นักงาน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน