เสนาะสวมเสื้อเป็นสมาชิกเพื่อไทยแล้ว

“เสนาะ” สวมเสื้อเป็นสมาชิก “เพื่อไทย” แล้ว ไม่ขวาง ”ยิ่งลักษณ์” นั่งนายกฯหญิงคนแรก “ยงยุทธ” ลั่นให้เพื่อไทยเป็นเรือนตาย

 เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 13 พ.ค.ที่บ้านพักเมืองทองธานี นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หัวหน้าพรรค นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายวิทยา บุรณศิริ ประธานส.ส.พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเพื่อไทย กว่า 20 คน ที่มาเชิญนายเสนาะ พร้อมนายสรวงศ์ นายฐานิสร์ และน.ส.ตรีนุช เทียนทอง อดีตส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย

 นายเสนาะ แถลงถึงการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย ว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกของพรรค ได้เข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทย ในห้วงของการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันดังต่อไปนี้ 1.จะร่วมกันเทิดทูนและธำรงไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของประเทศ 2.จะร่วมกันกอบกู้และสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา “วิกฤติสามัคคี” ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นในการพัฒนา ประเทศและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 3.จะร่วมกันฟื้นฟูความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพทำหน้าที่ “ทหารอาชีพ” เป็นทหารที่ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา และเป็นทหารที่มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่าง เต็มภาคภูมิ 4.จะร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ขจัดปัญหา ความ ขาดแคลน ปัญหาข้าวยากหมากแพง และปัญหาความไร้เหตุผลในการปรับตัวของ ราคาสินค้าจำเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องน้ำและที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศ

 นายเสนาะ กล่าวต่อว่า 5.จะร่วมสร้างความเป็นธรรมในระบบราชการ สนับสนุนให้ “คนดี คนเก่ง” มี โอกาสเข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง พร้อมกับป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจ 6.จะร่วมกันทำสงครามขั้นเด็ดขาดกับปัญหายาเสพติด ซึ่งยาเสพติดได้กลับมาเป็นปัญหาหลักของเยาวชนในชาติอีกให้สูญสิ้นไป โดยใช้ความเด็ดขาดของกฎหมายเข้าจัดการกับปัญหาดังกล่าว7.จะร่วมกันสร้างไมตรีจิตมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐาน ความเสมอภาค การเคารพเอกราชอธิปไตยซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน การอำนวยประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นทำความเข้าใจ ด้วยการเจรจาอย่างสันติ 8.จะร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรและบุคลากรของรัฐ ให้ทำหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 9.จะร่วมกันฟื้นฟูคุณธรรม ศีลธรรม และจิตสำนึกในการเป็น “พลเมืองที่ดี” ให้บังเกิดแก่ประชาชนในชาติ และให้ประชาชนในชาติเป็นผู้ถึงพร้อม ในการเป็น พลเมือง ที่มีความเสียสละในการทำ หน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชาติโดยรวมต่อไป

 “ผมพร้อมพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกัน ที่จะประกาศและผลักดันเจตนารมณ์ 9 ประการ ดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถกอบกู้ ความ เจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งผมพร้อมที่จะร่วมปรึกษาหารือ และร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่ม การเมือง ทุกพรรคการเมือง โดยคำนึงอย่างจริงใจว่า ความร่วมมือ ความสามัคคี ของคนในชาติ ที่จะเป็นเครื่องมือในการนำซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสงบ ร่มเย็นของประชาชนในชาติ” นายเสนาะ กล่าว

 นายเสนาะ กล่าวอีกว่า วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของประชาชนชาวไทย เพราะเป็นวันพืชมงคล ตนและสมาชิกพรรคประชาราช และลูกหลานพรรคไทยรักไทย ตัดสินใจในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ เพราะตนถือว่าบั้นปลายชีวิต อยากเห็นบ้านเมืองเดินทางไปสู่อนาคตที่สดใส วิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาน่าเป็นห่วงมาก ในฐานะที่ตนเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองมา 38 ปี ได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะกู้บ้านกู้เมือง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

 ด้านนายยงยุทธ กล่าวว่า ที่เรายกสมาชิกพรรคมาที่นี้ ในฐานะหัวหน้าพรรค วันนี้ถือเป็นมติเอกฉันท์ที่มารับนายเสนาะกลับไปสู่พรรคเพื่อไทย และจะไม่ให้ไปไหนอีก ซึ่งนายเสนาะกลับมาอีกครั้งด้วยอุดมการณ์ที่ตรงกัน และเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยึดถือมาตลอด ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยยึดมั่นมาตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยที่นายเสนาะเป็นผู้ร่วมสร้างพรรคด้วย ดังนั้น การกลับมาวันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจ แรงกระตุ้นที่จะให้กับพรรค รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรู้ดีว่า นายเสนาะเชื่อมั่นในสถาบัน ความสุขของประชาชน การมาวันนี้ของนายเสานะ จะมาเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับพรรค ซึ่งจะเป็นการเชื่อมั่นให้กับประชาชน การมาวันนี้จะทำให้พรรคมั่นคงเข้มแข็ง การกลับบ้านของนายเสนาะในวันนี้ยืนยันว่านายเสนาะจะใช้ที่นี้เป็นเรือนตายของท่าน ท่านคงไม่ไปไหนแน่

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายยงยุทธ ได้สวมเสื้อแจ็คเก๊ตพรรคเพื่อไทยให้กับนายเสนาะ พร้อมนายสรวงศ์ บุตรชาย โดยมีเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเกรียวกราว

 ผู้สื่อข่าวถามว่า การไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจะมีตำแหน่งอะไร นายเสนาะ กล่าวว่า ตำแหน่งอะไรไม่สำคัญ ก็เป็นนายเสนาะ เทียนทอง เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นประธานพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เอาไว้การประชุมพรรคเพื่อในวันที่ 16 พ.ค. นี้ก็จะรู้ว่ามีตำแหน่งหรือไม่ ส่วนจะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรค ซึ่งความจริงตนไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน หรือเพื่อไทย ต้องไม่ลืมว่า วันเกิดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2543 ตนได้จับมือกับพ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อเข้าพรรคไทยรักไทย ดังนั้นเรื่องหยุมหยิมไม่ต้องมาพูดกัน รวมถึงตำแหน่งต่างๆ เพราะตนพูดตรงๆว่าการตัดสินใจในบั้นปลายชีวิต พาลูกหลานเข้ามามีเจตนารมณ์ว่า อะไรที่ไม่ถูกต้องตนก็รับไม่ได้ ซึ่งได้บอกลูกหลานเสมอว่า อย่ายึดติดอะไรให้ยึดติดกับความถูกต้อง ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่เป้าหมายหลักต้องมีความมั่นคง และช่วยกันดูแลสังคมว่าเป็นอย่างไรต่อไป คนที่มีอำนาจเมื่อขึ้นมาแล้วทำดีหรือทำชั่ว ยังไงเราก็ต้องวิจารณ์ และขอฝากเราทุกคนที่เป็นคนไทย หลักใหญ่คือเรื่องสถาบัน และวันนี้ถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองตกต่ำกว่านี้เราจะเสียใจ เพราะตนเป็นคนชายแดนเคยเห็นความแตกแยกมาก่อน ทุกอย่างเกิดจากผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งไม่เคยคิดว่าวันนี้คนไทยจะอพยพกันเอง พรรคการเมืองเก่าแก่ถ้ามีหัวหน้าดี ได้คนดี พรรคก็ดี แต่ถ้าได้ผู้นำไม่ดีก็ไม่ดี

 เมื่อถามว่าได้คุยกับพ.ต.ท.ทักษิณ ก่อนตัดสินใจร่วมพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า มีการคุยกันบ้างเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิด พ.ต.ท.ทักษิณ ก็โฟนอินเข้ามา ตนก็ตอบโอเค.ไป แต่ตนอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาราชจะทำอะไรก็คงไม่ได้ แต่เมื่อขณะนี้มี พ.ร.ฎ.ยุบสภาให้มีการเลือกตั้ง วันนี้ถือว่าตนไม่มีพันธะอะไรก็เป็นอิสระ คิดว่าจะทำอะไรก็ได้

 เมื่อถามว่ายังสนับสนุน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เรื่องนายกฯเป็นเรื่องอนาคต การจะเปิดตัวหรือไม่ อยู่ที่มติพรรควันที่ 16 พ.ค.นี้ แต่ถ้าไม่เปิดตัวก็ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการชูน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง โอกาสที่จะเป็นนายกฯหญิงเป็นไปได้มากน้อยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ปล่อยข่าวกันไป แต่ถ้าสมมุติว่านักข่าวมาถาม ตนก็ถามกลับไปว่า ถ้าน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯจะเสียหายตรงไหน เพราะนายอภิสิทธิ์ ชายอกสามศอกก็เป็นได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง เด็ก มีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงนี้เมื่อมีมติพรรคเราก็ต้องยอมรับ ไม่เช่นนั้นเราจะมาเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่ออะไร

 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้นายเสนาะ เทียนทอง พร้อมด้วยนายสรวงศ์ นายฐานิสร์ และน.ส.ตรีนุช ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาราชเรียบร้อย โดยมอบหมายให้นายคัมภีร์ สุริยาศศิน รองหัวหน้าพรรคประชาราช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาราชแทน ทั้งนี้วันที่ 16 พ.ค.นายเสนาะ พร้อมอดีตส.ส.สระแก้ว จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนเข้าร่วมประชุมพรรคเพื่อไทยเวลา 13.00 น.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน