royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
การเมือง

"ภูมิธรรม" โพสต์รำลึก 21 ปี "ไทยรักไทย" ทวงคืน รธน.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 - 11:45 น.
ภูมิธรรม,โพสต์รำลึก,ทวงคืน รธน,21 ปี ไทยรักไทย
Shares :

"ภูมิธรรม" โพสต์รำลึก 21 ปี "ไทยรักไทย" ได้เวลาทวงคืน รธน. ที่เป็นประชาธิปไตย คืนความปกติสุขสู่สังคม #คมชัดลึก

         

"ภูมิธรรม" โพสต์รำลึก 14 ก.ค. รำลึก 21 ปี  “ไทยรักไทย” ภายใต้ รธน’40 รธน.ฉบับประชาชนที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด แต่ถูกฉีกโดยกลุ่มอำนาจนิยม ทำโครงสร้างอำนาจเป็นรัฐราชการ  ปชช.ตกเป็นตัวประกัน นำประเทศถอยหลัง ระบุได้เวลาทวงคืน รธน. คืนความปกติสุขสู่สังคม

 

          นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ได้โพสต์ รำลึก 21 ปี พรรคไทยรักไทย มีใจความว่า วันที่ 14 ก.ค.2541 ดร.ทักษิณ ชินวัตร กับคณะบุคคลที่อยากเห็นการเมืองที่ดี การเมืองที่ใช้มืออาชีพทำงาน ใช้คนทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างและผลักดัน ให้เกิดการเมืองที่มีคุณภาพใหม่ในนาม…"พรรคไทยรักไทย"

 

          พรรคไทยรักไทย…ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ รธน’40 ซึ่งนับเป็นรธน.ฉบับประชาชน ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เราเคยมีมา อันมีที่มาจากความล้มเหลวของระบบการเมืองเดิมที่พยายามจะสร้างความอ่อนแอให้กับพรรคการเมือง ทำให้การบริหารประเทศมีความยากลำบาก เนื่องจากรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ

 

          ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนั้น พรรคไทยรักไทยได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยและมีหัวใจที่ยึดมั่นประโยชน์ประชาชนและการบริหารประเทศที่สร้างสรรค์กลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML OTOP ฯลฯ มาร่วมมือกันพัฒนา เกิดศักยภาพในการเรียนรู้และการจัดการ กลไกเหล่านี้สามารถนำพาประโยชน์และความผาสุขมาสู่พี่น้องประชาชน ทำให้ชีวิตของประชาชนดียิ่งๆ ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสามารถสร้างกระบวนคิด และเกิดแนวทาง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ให้ประชาชนเกิดการรวมตัว สร้างแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับชุมชน สะสมประสบการณ์และต้นทุนชีวิตเพื่อความมั่นคงในชีวิตอย่างที่รัฐบาลอื่นๆ ไม่อาจทำให้ได้

 

          “รัฐธรรมนูญ 40” ถูกฉีกทำลายโดยกลุ่มบุคคลที่นิยมระบบอำนาจนิยม ไม่เชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลับร่าง รธน.ใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายที่นิยมเผด็จการ และทำให้โครงสร้างอำนาจกลับไปเป็นรัฐราชการ มิใช่รัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

   

          ในวาระโอกาสครบรอบ 21 ปีไทยรักไทย…จึงถือเป็นโอกาสที่ได้รำลึกถึงพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบการเมืองไทยมากมายและยิ่งทำให้ ต้องตั้งคำถามกับสภาพการเมืองในปัจจุบันภายหลังการล้มล้างรัฐบาล "ไทยรักไทย" ไปนานกว่า 21 ปีมาแล้ว ว่าสถานการณ์ของบ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และความเชื่อมั่นต่อสากลโลก เป็นอย่างไรบ้าง   

 

          สถานการณ์ที่เป็นอยู่กันวันนี้ ชี้ให้เห็นความผิดพลาดอย่างยิ่งในการพยายามทำให้ระบบการเมืองไทยย้อนยุคกลับไปเหมือนสภาพแบบการเมืองในอดีตที่ล้มเหลวและสร้างความเสียหายให้ประเทศตลอดมา

 

          นี่จึงเป็นที่มาให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ และพี่น้องคนไทย เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งปกป้องผู้นิยมอำนาจเผด็จการ ขาดเจตนารมณ์แท้จริงในการกระทำเพื่อตอบสนองประโยชน์และความต้องการแท้จริงของประชาชน การมีรธน. ที่เต็มไปด้วยกับดักอำนาจ ทำให้ประชาชนกลายเป็นตัวประกันของรัฐบาล นำพาประเทศถอยหลังไปสู่ความไร้เสถียรภาพ ขาดการรวมศูนย์ในการแก้ปัญหาให้ประชาชน สร้างผลกระทบมากมายต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ที่สำคัญเกียรติภูมิประเทศก็จะตกต่ำลงทุกขณะ

 

          “ได้เวลาทวงคืนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อคืนความปกติสุขกลับสู่สังคมไทยโดยเร็ว แล้วหรือยัง” 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ