royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
การเมือง

คสช. น้อมรับ "ในหลวง" ทรงห่วงสูญเสีย

วันที่ 15 เมษายน 2562 - 11:37 น.
การเมือง,สงกรานต์,ในหลวง,สูญเสีย,คสช
Shares :

คสช. น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงห่วงสูญเสียช่วงสงกรานต์ กำชับ จนท. ดูแลประชาชน เผย 4 วัน ยึดรถกว่า 3 พันคัน

 

               เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 62  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความห่วงใยในการสูญเสียของประชาชนจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกส่วนงานของ คสช. และรัฐบาล พร้อมน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

 

 

               โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ยังคงร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในจุดบริการประชาชนตามเส้นทางต่างๆ มีผู้มาขอใช้บริการเป็นระยะ โดยส่วนใหญ่จะสอบถามเส้นทาง จอดพักรถ ซ่อม ตรวจสภาพรถ ดื่มกาแฟ เข้าห้องน้ำ และขอรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

               สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 14 เมษายน 2562 ดังนี้

               - รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 36,448 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,056 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 25,960 คน

               - รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,167 ใบ ยึดรถยนต์ 345 คัน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 16,671 คน

               ​โดยตลอด 4 วัน ที่ผ่านมา (11 - 14 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,741 คัน และรถยนต์ 954 คัน) ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะ / รถยนต์ส่วนบุคล 43,954 คน
 

 

 

               อย่างไรก็ตาม การจัดงานสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลายพื้นที่มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การประพรมน้ำตามเหมาะสม การแต่งกายด้วยชุดไทย รวมถึงยังมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่มีจำนวนน้อย จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนนี้

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ