วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill ในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเปิดเรียนรู้กิจกรรม ศาสตร์พระราชา จำลองห้องเรียนเตรียมทหาร

 

               เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62  ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ  พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) แบบบูรณาการอย่างทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย

 

 

 

               พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเชื่อมโยง ประยุกต์ ให้สอดคล้องกัน ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง การพัฒนาคูคลอง พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ ตอน สุภาพบุรุษจักรดาว” สร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ หล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ แนะแนวทางเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อทหาร โดยร่วมกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายทหารอาชีพ

               นอกจากนี้ ยังมีการจำลองกิจกรรมภายในโรงเรียนเตรียมทหาร 5 ห้อง คือ ห้องรายงานตัว ห้องเรียน 4.0 ซึ่งมีการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ห้องสนามฝึก และห้องสำเร็จการศึกษา พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 “มหัศจรรย์พลังสามัคคี” แสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ ภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 “หนูน้อยนักพัฒนา” แสดงยุทโธปกรณ์และเครื่องกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

               ภายในงาน เด็กๆ จะได้รับความรู้ ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร หรือ Fancy Drill และการแสดงของเหล่าทัพมีการจัดบริการสวนสนุกสไลเดอร์ลม รถไฟราง และม้าหมุน นอกจากนั้นยังมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี พร้อมทั้งมีรถบริการรับ - ส่ง จากถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มายังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติ กองทัพไทย โชว์ Fancy Drill

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่