เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

การเมือง  :  11 ม.ค. 2562

เปิดจดหมาย "มีชัย" ตอบ กกต. ปม "เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน" ปัด แต่ก็ตอบชัด 150 วันไม่รวมการประกาศผล และไม่เป็นปมโมฆะ

 

                10 ม.ค.62 - จากกรณีที่มีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไปเรื่องกำหนดเวลาในการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา 268 กำหนดไว้ว่า "ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน" นับแต่วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับแล้ว

                เกี่ยวกับเรื่องนี้ทาง กกต.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ได้ทำหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2560

                ตอนหนึ่งของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมิได้มีหน้าที่ในการตอบข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ”

                อย่างไรก็ตาม ในหนังสือดังกล่าวได้แนบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ในขณะนั้นได้สอบถามประเด็นดังกล่าว และ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คือ นายมีชัย ได้ตอบว่า 

                "หมายความว่าให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันเท่านั้น ไม่รวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย เนื่องจากหากให้หมายความรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย ย่อมไม่อาจกำหนดวันเวลาในการเลือกตั้งที่แน่นอนได้"

                นอกจากนี้นายสมชัย ได้กล่าวว่า หากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบันทึกเจตนารมณ์ไว้ดังกล่าว "เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะไม่เกิดปัญหาว่า กกต.กระทำการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ"    

                นายมีชัย จึงกล่าวตอบว่า "กรณีดังกล่าวไม่อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ให้ กกต.ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ไม่ใช่เงื่อนไขในการทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลของการเลือกตั้ง แต่เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น"

 

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

 

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

 

 

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

 

 

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

(อ่านต่อ..."เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน" : กับดัก??)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่