วันที่ 19 มิถุนายน 2562
การเมือง

เปิด จม. 'มีชัย' ตอบ กกต. ปม '150 วัน' ไม่โมฆะ

วันที่ 11 มกราคม 2562 - 16:45 น.
จดหมาย,จม,มีชัย ฤชุพันธุ์,คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,กกต,กรรมการการเลือกตั้ง,สมชัย ศรีสุทธิยากร,150 วัน,เลือกตั้ง
Shares :
เปิดอ่าน 2,255 ครั้ง

เปิดจดหมาย "มีชัย" ตอบ กกต. ปม "เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน" ปัด แต่ก็ตอบชัด 150 วันไม่รวมการประกาศผล และไม่เป็นปมโมฆะ

 

                10 ม.ค.62 - จากกรณีที่มีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไปเรื่องกำหนดเวลาในการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา 268 กำหนดไว้ว่า "ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน" นับแต่วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับแล้ว

                เกี่ยวกับเรื่องนี้ทาง กกต.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ได้ทำหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2560

                ตอนหนึ่งของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมิได้มีหน้าที่ในการตอบข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ”

                อย่างไรก็ตาม ในหนังสือดังกล่าวได้แนบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ในขณะนั้นได้สอบถามประเด็นดังกล่าว และ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คือ นายมีชัย ได้ตอบว่า 

                "หมายความว่าให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันเท่านั้น ไม่รวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย เนื่องจากหากให้หมายความรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย ย่อมไม่อาจกำหนดวันเวลาในการเลือกตั้งที่แน่นอนได้"

                นอกจากนี้นายสมชัย ได้กล่าวว่า หากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบันทึกเจตนารมณ์ไว้ดังกล่าว "เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะไม่เกิดปัญหาว่า กกต.กระทำการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ"    

                นายมีชัย จึงกล่าวตอบว่า "กรณีดังกล่าวไม่อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ให้ กกต.ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ไม่ใช่เงื่อนไขในการทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลของการเลือกตั้ง แต่เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น"

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

(อ่านต่อ..."เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน" : กับดัก??)

Shares :
เปิดอ่าน 2,255 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ