"ชาติไทยฯ"จี้"คสช."ประชุมคลายล็อกเร่ง 2 เรื่อง

การเมือง  :  12 ก.ย. 2561

"ชาติไทยฯ"จี้คสช.เร่งเรียกประชุมคลายล็อกบอกขอให้เร่ง 2 เรื่องแนะ"นายกฯ"คำนึงเวลาทำงานกกต.ที่พอเพียงกับการตรวจสอบขั้นตอนเลือกตั้งห่วงกกต.ทำงานไม่ละเอียด

         

            12 กันยายน 2561 "ชาติไทยฯ"จี้คสช.เรียกประชุมคลายล็อกบอกขอให้เร่ง 2 เรื่องแนะ"นายกฯ"คำนึงเวลาทำงานกกต.ที่พอเพียงกับการตรวจสอบขั้นตอนเลือกตั้งห่วงกกต.ทำงานไม่ละเอียด เกิดปัญหากระบวนการเลือกตั้ง

          

 

           นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 กันยายน ว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 ข้อ 8 ระบุให้คสช.ต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมือง  

 

           ดังนั้นเชื่อว่าคสช.คงพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พรรคได้เตรียมความพร้อม ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าการพิจารณาดังกล่าวคงมีผลให้คลายล็อกบางเงื่อนไขเท่านั้นสิ่งที่คสช.ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับการทำงานของพรรคการเมือง คือ การเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค และการหาสมาชิกพรรคการเมือง

               

           "ควรเร่งพิจารณาโดยเฉพาะการอนุญาตให้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ และหาสมาชิกพรรคได้ เพราะหากทอดเวลาไปจนกว่าที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับ ช่วงกลางเดือนธันวาคม อาจทำให้พรรคเตรียมงานไม่ทันและเกิดฉุกละหุกทางการเมืองได้ทั้งนี้ผมไม่กังวลต่อกรอบเวลาหรือระยะเวลาหาเสียงของพรรคการเมือง ตามที่มีข่าวว่าจะให้เวลา 30 วัน เพราะขั้นตอนดังกล่าวพรรคสามารถบริหารจัดการได้" นายวราวุธ กล่าว

               

          นายวราวุธ กล่าวด้วยว่าการเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้ง มีประเด็นที่ตนกังวล คือ การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฐานะผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง, นโยบายของพรรคการเมือง, ความถูกต้องของสมาชิกพรรคการเมืองในชั้นสุดท้าย เพราะหากกกต.มีเวลาทำงานแบบกระชั้นชิดและตรวจสอบไม่รอบคอบ อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีการตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองที่ซ้ำซ้อนกับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่, การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น ที่รายชื่อที่พรรคส่งนั้นไม่ผ่านขั้นตอนหรือสังกัดพรรคไม่ครบ 90 วันเป็นต้น

 

          "ผมฝากไปถึงนายกฯ ให้พิจารณากรอบการทำงานที่เหมาะสมและทำหน้าที่นั้นให้ดีของกกต.ด้วยไม่อย่างนั้นการทำงานที่มีเนื้อหามาก และภายใต้เวลาที่จำกัด รวมถึงทรัพยากรของกกต.ที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งได้" นายวราวุธ กล่าว