"ฟ้อง กปปส. คดีกบฏ ขัดรัฐธรรมนูญ" : ไพบูลย์

การเมือง  :  11 ก.ย. 2561

'ไพบูลย์' ร้องผู้ตรวจฯ ให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า การที่อัยการฟ้องแกนนำกปปส. ในคดี 'กบฏ' เป็นการฟ้องที่ขัดรัฐธรรมนูญ

 

                  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งความเห็น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพนักงานอัยการฟ้องตนและพวกในข้อหากบฏว่าเป็นการฟ้องที่ขัดรัฐธรรมนูญ

                  ทั้งนี้การฟ้องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. ซึ่งนายไพบูลย์ ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่ง 11 ฉบับ นับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมของประชาชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ...มิได้มีการใช้ความรุนแรงและกระทำโดยปราศจากอาวุธการชุมนุมของผู้ถูกร้องทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นเพียงการใช้เสรีภาพเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลในนามของประชาชนเท่านั้น

                  "การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าว การกระทำของผมจึงมิใช่เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นกบฎตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และการชุมนุมของประชาชนที่กระทำโดยสงบและปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117 , 209 , 210 , 215 และ 216"

                  นายไพบูลย์ ระบุว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันทุกองค์กร ดังนั้น พนักงานอัยการคดีพิเศษฯไม่สามารถนำการกระทำของประชาชนที่มาชุมนุมฯ ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดเสร็จเด็ดขาดแล้วว่าไม่เป็นความผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไปยื่นฟ้องว่าการกระทำเดียวกันนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายอีกไม่ได้ การกระทำของพนักงานอัยการคดีพิเศษฯถือเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

"ฟ้อง กปปส. คดีกบฏ ขัดรัฐธรรมนูญ" : ไพบูลย์

 

                  อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ กล่าวว่า หากปรากฎหลักฐานว่ามีผู้ใดได้เคลื่อนออกจากพื้นที่การชุมนุม ของประชาชนไปเพื่อกระทำการบุกรุกสถานที่ราชการหรือขัดขวางการเลือกตั้ง เช่นกระทำความผิดฐานบุกรุกสถานที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา และ ความผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้ง อัยการก็สามารถไปฟ้องคดีได้

                  สำหรับคดีนี้ อัยการได้ยื่นฟ้องแกนนำ กปปส. รวมทั้งหมด 40 กว่าราย ซึ่งรวมถึงนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส.ด้วย