ยธ.จบเรื่องช่วยเหลือเงินประกันตัว "ตั๊น จิตภัสร์"

การเมือง  :  4 ก.ค. 2561

กองทุนยุติธรรม สั่งยุติช่วยเหลือเงินประกันตัว "ตั๊น จิตภัสร์" คดีกบฎ หลังไม่ส่งแสดงเอกสารการเงินพิสูจน์ฐานะยากจน จดหมายไม่มีผู้รับตีกลับยธ.

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น แนวร่วม กปปส. ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ในการประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมว่า กองทุนยุติธรรมได้ส่งจดหมายแจ้งให้น.ส.จิตภัสร์ ส่งรายการเสียภาษีย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นผู้ยากจนในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมไปเป็นหลักทรัพย์การประกันตัว โดยส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยตามที่แจ้งในทะเบียนบ้านของน.ส.จิตภัสร์ แต่ไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกนำกลับไปพักรอนำส่งยังที่ทำการไปรษณีย์ และไปรษณีย์มีหนังสือแจ้งให้น.ส.จิตภัสร์ไปรับจดหมายที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็ยังไม่มีผู้มาติดต่อรับจดหมาย เป็นเหตุให้จดหมายถูกตีกลับมายังกองทุนยุติธรรม เจ้าหน้าที่จึงได้ประมวลเรื่องราวเสนอให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา โดยคณะกรรมการฯมีมติให้ยุติการช่วยเหลือ ทั้งนี้ หากน.ส.จิตภัสร์ ต้องการยืนยันสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมก็สามารถยื่นคำร้องได้ใหม่ โดยไม่มีกำหนดเวลา

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า การขอรับความช่วยเหลือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ต้องแยกออกจากเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการและศาล ผู้ร้องไม่สามารถนำไปอ้างเป็นเหตุเลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดี กองทุนยุติธรรมมีบทบาทเพียงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงไม่สามารถอ้างกองทุนยุติธรรมไปเป็นเงื่อนไขในทางคดี


สำหรับ น.ส.จิตภัสร์ แกนนำ กปปส. ก่อนหน้านี้ ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆ ที่อัยการนัดผู้ต้องหากลุ่ม กปปส. ที่ยังไม่ถูกนำตัวไปฟ้องมาฟังคำสั่ง ในวันที่ 31 พ.ค.61 โดยน.ส.จิตภัสร์ให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างรอเงินช่วยเหลือการประกันตัว จากกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งน.ส.จิตภัสร์ ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยหลังจากยื่นคำร้องกองทุนยุติธรรมได้ติดต่อให้น.ส.จิตภัสร์ ส่งเอกสารทางการเงิน เพื่อตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือหลายครั้ง รวมทั้งขยายเวลาการยื่นเอกสารทางการเงินออกไปอีก 15 วัน แต่น.ส.จิตภัสร์ไม่เคยส่งเอกสารดังกล่าวให้ตามที่กองทุนยุติธรรมร้องขอ