เพื่อไทย-อนาคตใหม่-ประชาธิปัตย์ พรรคในดวงใจ

ดุสิตโพล ชี้ 'อนาคตใหม่' พรรคใหม่อันดับหนึ่ง ปชช.โหวตสนใจ ส่วน 'พท.-ปชป.ภท.'ยังเป็นพรรคเก่าในดวงใจ 'ประชารัฐ' ติดโผอันดับ 4

           24 มิ.ย.61 - จากกระแสการเมืองในช่วงนี้ มีความร้อนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ทั้งการดูดตัวผู้สมัครเข้าสู่พรรค การเตรียมตัวของพรรคการเมืองเก่า รวมถึงการเปิดตัวพรรคใหม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อ “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,105 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.นี้ 

            โดย “3 อันดับพรรคการเมืองใหม่” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ อันดับ 1 คือ อนาคตใหม่ 57.51%  อันดับ 2 พลังประชารัฐ 24.35% อันดับ 3 พลังชาติไทย 18.14%

            ขณะที่ “3 อันดับพรรคการเมืองเก่า” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ พรรคเพื่อไทย ได้มาเป็นอันดับที่หนึ่ง 55.59% อันดับ 2 ประชาธิปัตย์ 39.89% อันดับ 3 ภูมิใจไทย 4.52%

เพื่อไทย-อนาคตใหม่-ประชาธิปัตย์ พรรคในดวงใจ

           ส่วน “5 อันดับพรรคการเมืองทั้งเก่า-ใหม่” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ 
           อันดับ 1 'เพื่อไทย' 55.02% ที่ชื่นชอบพรรคเป็นพรรคใหญ่ อยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน มีนักการเมืองเก่ง มีชื่อเสียง 
           อันดับ 2 'อนาคตใหม่' 34.18% เพราะเป็นพรรคใหม่ มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน มีนโยบายน่าสนใจ อยากเปิดโอกาสให้เข้ามาทำงาน 
           อันดับ 3 'ประชาธิปัตย์' 33.88% เป็นพรรคเก่าแก่ ก่อตั้งมานาน มีประสบการณ์ ชื่นชอบการทำงาน มีผู้สมัครที่น่าสนใจ เลือกพรรคนี้มาโดยตลอด  
           อันดับ 4 'พลังประชารัฐ' 17.39% เพราะมีกระแสต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับรัฐบาลปัจจุบัน เป็นพรรคใหม่ มีนักการเมืองเข้ามาร่วมหลากหลาย   
          อันดับ 5 'ภูมิใจไทย' 12.59% ชอบการบริหารงานที่ผ่านมา เป็นพรรคเล็กที่มีบทบาทสำคัญ อยากรู้ความเคลื่อนไหว  

          ส่วนประเด็นว่า ผู้สมัคร ส.ส. ที่สังกัด “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนหรือไม่
          - เห็นว่ามีผล 54.33% เพราะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ชอบคนแต่ไม่ชอบพรรค นโยบายแต่ละพรรคแตกต่างกัน นอกจากจะดูที่ตัวบุคคลแล้วก็ดูว่าสังกัดพรรคที่ชอบด้วยหรือไม่ การเลือกสังกัดพรรคส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 
          - เห็นว่าไม่มีผล 45.67% เพราะดูที่ตัวบุคคล ประวัติ ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา ชอบเป็นการส่วนตัว ไม่พิจารณาว่าสังกัดพรรคใด หากเป็นคนดีอยู่พรรคใดก็ทำงานได้ 

เพื่อไทย-อนาคตใหม่-ประชาธิปัตย์ พรรคในดวงใจ

          สุดท้ายในการเลือก ส.ส. ระหว่าง “ตัวผู้สมัคร” กับ “พรรคที่สังกัด” ประชาชนให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากัน 
          - 41.63% ให้ความสำคัญพอๆ กัน เพราะต้องพิจารณาทั้งตัวผู้สมัครและพรรคที่สังกัดไปพร้อมๆ กัน  อยากได้ทั้งผู้สมัครและพรรคที่ดีมีคุณภาพ  หากพรรคมีนโยบายที่ดี ก็จะส่งผลให้ผู้สมัครทำงานได้ดี มีผลงาน 
         - 36.92% ให้ความสำคัญ 'ตัวผู้สมัครมากกว่า' เพราะเน้นที่ตัวผู้สมัคร อยากได้คนดี ทำงานเป็น มีผลงาน มีความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่ พรรคการเมืองที่ดีต้องมีผู้สมัครที่ดี ฯลฯ
         - 21.45% ให้ความสำคัญ 'พรรคที่สังกัดมากกว่า' เพราะพรรควางนโยบายของผู้สมัคร  พรรคที่มีการบริหารที่ดีจะทำให้ผู้สมัครทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามแนวทางของพรรค พรรคที่เข้มแข็งสามารถให้การสนับสนุนผู้สมัครได้เต็มที่