วันที่ 18 มิถุนายน 2562
การเมือง

"ไทย-เมียนมา"ย้ำความสัมพันธ์พัฒนาร่วมแนวชายแดน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 19:25 น.
เมียนมา,พลอประยุทธ์,พม่าเยือนไทย
Shares :
เปิดอ่าน 692 ครั้ง

"นายกฯ"เปิดทำเนียบต้อนรับ"ปธน.เมียนมา"คนใหม่ ย้ำความสัมพันธ์สองประเทศพัฒนาร่วมแนวชายแดน ให้กำลังใจแก้ปัญหารัฐยะไข่ เมียนมาขอบคุณไทยสนับสนุนพัฒนาปชต.มาตลอด

         14 มิถุนายน 2561  สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ให้การต้อนรับ อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและภริยา  

 

           ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 โดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนที่จะร่วมหารือและประชุมอย่างเป็นทางการ

 

 

        โดย อู วิน มยิน (H.E. U Win Myint) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา เดินทางถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6  เมื่อเวลา 10.00 น.โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีรอต้อนรับ

 

 

         ต่อมาในเวลา 18.45 น. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมแถลงข่าว ที่ตึกสันติไมตรี โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่เมียนมากับไทยฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ดังนั้นการเยือนไทยครั้งนี้จึงมีความหมายเป็นพิเศษและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศ โดยได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ หลายประเด็น

 

 

          โดยเห็นพ้องที่จะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดในทุกมิติ หัวใจสำคัญของความร่วมมือไทยและเมียนมาคือ การพัฒนาตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่ประชาชนและความเจริญตามแนวชายแดนของสองประเทศอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ไทยจึงพร้อมให้ความร่วมมือกับเมียนมาในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

          ในส่วนเส้นทางเชื่อมต่อไทยกับเมียนมานั้น เห็นว่า ทั้งสองประเทศต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่างครบวงจรในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor - EWEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (Southern Economic Corridor) หากพัฒนาทั้งสองเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนี้ได้สำเร็จ จะก่อให้เกิดการเชื่อมต่อของห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังเห็นพ้องว่าเส้นเขตแดนควรเป็นเส้นเขตแดนแห่งความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ระหว่างของประชาชนทั้งสองประเทศ และขอให้หน่วยงานทั้งสองประเทศหารือเพื่อแสวงหาทางออกที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน สำหรับการคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย

 

 

           ตนได้ย้ำความสำคัญของแรงงานเมียนมาที่เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทยต่อไป   และเราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐอย่างจริงจังด้วย 

 

           ทั้งนี้ตนได้ขอบคุณทางการเมียนมาที่ร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดจนกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาใกล้แล้วเสร็จและเป็นไปตามกำหนด นอกจากนี้สำหรับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ตนได้ให้กำลังใจและสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  และได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ในรัฐยะไข่ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

 

         

            ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับมาตุภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้ง ส่งกลับได้ รวม 164 คน และจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การส่งกลับกลุ่มต่อ ๆ ไป มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความปลอดภัย ความสมัครใจและมีศักดิ์ศรี  
 

             ประธานาธิบดีเมียนมา กล่าวว่า ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น ตนและนายกรัฐมนตรีไทยได้ร่วมกันหารือโดยเฉพาะการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมายาวนาน 70 ปี ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมียนมา ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ใหความร่วมมือและส่งเสริมในทุก ๆ ด้านของเมียนมาเป็นอย่างดี

 

 

                ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย การเมือง เศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมียนมา รวมถึงความมั่นคงในเมียนมาและตลอดแนวชายแดน ซึ่งตนและนายกรัฐมนตรีไทยได้มีการหารือกันที่จะร่วมมือในทุกๆด้าน และจะขยายความร่วมมือในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการเชื่อมโยงมายังภาคตะวันออกชองประเทศทย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาให้มากขึ้น

 

             "ขอบคุณประชาชนและรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการสร้างสันติภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา รวมทั้งการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตลอดมา ซึ่งการหารือในวันนี้ยังมีเรื่องการดูแลแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยและการดูแลสิทธิของแรงงานเมียนมา"ประธานาธิบดีเมียนมา กล่าว

 


             จากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก

Shares :
เปิดอ่าน 692 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ