"รัฐบาล"จัดใหญ่โชว์ผลงาน"ปฏิรูป 11 กลางห้างดัง

การเมือง  :  17 พ.ค. 2561

"รัฐบาล"เตรียมจัดมหกรรม โชว์ "ผลงานปฏิรูป 11 คณะ" 6 มิ.ย.นี้ ที่ "เซ็นทรัลเวิลด์" หวังปลุกกระแสให้ประชาชนรับรู้ 

 

          17 พฤษภาคม  2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

 

          

     

 

"รัฐบาล"จัดใหญ่โชว์ผลงาน"ปฏิรูป 11 กลางห้างดัง

 

           นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ กับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป โดยรัฐบาลเตรียมจัดมหกรรมผลงานปฏิรูป 11 คณะ ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด

 

           ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปต่างๆ โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. นี้

 

          โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมดำเนินงานมีรูปแบบกระบวนการเครือข่ายเหมือน สมัชชาสุขภาพ และ สมัชชาปฏิรูป และจัดโครงการ Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา โดยใช้สื่อรัฐ ในการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนให้เกิดความสนใจ