"วิษณุ" นำถกวงปฏิรูป ไร้เงา "บวรศักดิ์" เข้าร่วม

การเมือง  :  17 พ.ค. 2561

"วิษณุ" นั่งหัวโต๊ะ ถก "ปฏิรูป" เชิญ "เลขาฯนายกฯ-กอบศักดิ์" ให้ข้อเสนอแนะ ไร้เงา "บวรศักดิ์" หลังตัดพ้องานปฏิรูปไม่คืบหน้า


          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ และประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2561

 

          โดย นายวิษณุ กล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ และคณะพิเศษ 2 คณะ คือ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและการศึกษา เป็นการประชุมตามกฎหมายเพื่อหารือปรับปรุงการทำงานให้เป็นแบบแผนเดียวกัน และให้ส่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านใดด้านหนึ่งมาเป็นกรรมการประชุม ซึ่งตนได้หารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์ ให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน มาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากการประชุมเกิดขึ้นไม่บ่อย ต่างจากการประชุมปกติของคณะกรรมการทั่วไป

 

          อย่างไรก็ตาม การประชุมวันนี้ตนไม่มีหน้าที่มอบนโยบาย เพียงแต่มาประชุมตามกฎหมายและคอยประสานงาน พร้อมจะได้หยิบยกประเด็นที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ออกมาตัดพ้อว่างานปฏิรูปไม่คืบหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการเชิญ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสภาพัฒน์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยต่างๆ 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้นายบวรศักดิ์ไม่ได้เขาร่วมการประชุมและในใบรายชื่อที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมลงชื่อครั้งนี้ ก็ไม่ปรากฏรายชื่อของนายบวรศักดิ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่า นายบวรศักดิ์ได้แจ้งล่วงหน้าว่าไม่ขอเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นที่สังเกตว่า การไม่เข้าประชุมครั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากที่นายบวรศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนในทำนองตัดพ้อถึงกรณีงานปฏิรูปไม่คืบหน้า ด้วยเหตุว่าให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ.