ปีนี้!ชายไทย ตบเท้า สมัครเป็นทหาร 42.7%

การเมือง  :  14 เม.ย. 2561

ทบ. ขอบคุณชายไทยตบเท้าเข้ารับการตรวจเลือกทหารพร้อมเพรียง  ย้ำจะดูแลทหารใหม่อย่างดี    

 

          14 เม.ย.2561-พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า การตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีนี้ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

          โดยภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพบกต้องขอขอบคุณชายไทยทุกคน ที่เห็นถึงความสำคัญพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกทหารอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานประจำจังหวัด, อำเภอ, เขต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกอย่างดียิ่ง ซึ่งในปีนี้มีชายไทยทั่วประเทศเข้ารับการตรวจเลือก 532,277 นาย โดยกองทัพคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไว้เป็นทหารกองประจำการ 104,734 นาย แยกออกเป็น เหล่าทหารบก จำนวน 80,011  นาย เหล่าทหารเรือ จำนวน  16,000  นาย และ เหล่าทหารอากาศ  8,723  นาย

         พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้มีผู้ร้องขอ (สมัคร) เป็นทหารถึง  44,797 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.77  โดยมีหลายเหตุผลที่สมัครเป็นทหาร อาทิ ค่าตอบแทน การดูแลและสวัสดิการที่กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลประชาชนและอยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมือง  การได้รับโอกาสก้าวหน้า ในการเข้ารับราชการต่อ สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นขัดข้อง มิได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดในปีนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ขอให้รีบติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ/จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป  
    

 

 

              รองโฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประจำการในผลัดที่ 1/2561 แผนกทหารบก และทหารอากาศ ในห้วงหลังสงกรานต์ สัสดีเขต สัสดีอำเภอ จะเชิญให้ ไปดำเนินการด้านธุรการให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นในวันที่ 1- 3 พ.ค. 61 ทหารใหม่จะต้องไปรายงานตัวเข้าประจำการตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการ (แบบ สด.40)  ส่วนผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในผลัดอื่นๆ ก็เช่นกัน สัสดีอำเภอ/เขต จะนัด ไปดำเนินการด้านธุรการ ก่อนวันรายงานตัวเข้ากองประจำการ ในลักษณะเดียวกันด้วย และในระหว่างรอเข้าประจำการ ขอให้ทหารใหม่ได้จัดการ ธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน  เอกสารวุฒิการศึกษา สมัครเรียนต่อการศึกษาในระหว่างประจำการ  เตรียมยาที่ใช้เป็นประจำ   

               สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ขณะนี้ได้เตรียมรับทหารใหม่ตามนโยบายที่ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับไว้ในทุกด้าน ทั้งความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและส่วนรวม โดยกองทัพบกจะให้การดูแลบ่มเพาะสมาชิกใหม่อย่างดีที่สุด ภายใต้นโยบาย “Smart man Smart army”                           
        

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่