"สมชัย" ชี้เลือกตั้งยืดถึง เม.ย.62 !!

การเมือง  :  14 มี.ค. 2561

 "สมชัย"  ซัดนับเลขไม่เป็นหลังบอกหายื่นศาล รธน. ไม่กระทบโร้ดแม็พ ชี้ยืดถึง เม.ย. 2562  เผยหาก กม. เลือก ส.ว. ไม่ผ่านอาจไม่มีเลือกตั้ง


          13 มี.ค.61-นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กล่าวโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวถึงกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.  ว่า "หมากนี้ลึกซึ้งนัก"
          โดยระบุว่า แม้ว่า พรป.ส.ส.และ พรป.ส.ว. จะผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตาม ม.148 ของรัฐธรรมนูญ มี 2 ช่องทางที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่เห็นว่าร่างกม.ดังกล่าวมีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. คือ  ช่องทางที่หนึ่ง สนช.จำนวนร้อยละสิบ หรือ 25 คนร่วมลงนามถึง ประธาน สนช. ช่องทางที่สอง นายกรัฐมนตรี เห็นควรให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

          ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงถึง 2 ช่องทางเท่านั้นที่สามารถทำได้ และในขณะนี้เริ่มมีข่าวว่า ประธาน กรธ.จะมีหนังสือขอให้มีการยื่นตีความไปยังศาลรัฐธรรมนูญ โดยชี้แจงว่า จะไม่กระทบต่อโร้ดแม็ปเลือกตั้ง

          ใครบอกที่ไม่กระทบโร้ดแม็ป ให้ไปเรียนบวกเลขกันใหม่

          กรณีที่ไม่มีการยื่นศาล ต้องใช้เวลาเต็มที่ 330 วันหลังจากนายกฯทูลเกล้า คือ รอโปรดเกล้าฯ 90 วัน ชะลอการใช้ 90 วัน เวลาเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน (90+90+150= 330) ดังนั้นหากนายกสามารถทูลเกล้าได้ในเดือนมีนาคม 2560 นับไป 11 เดือน ก็คือ กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

          "สมชัย" ชี้เลือกตั้งยืดถึง เม.ย.62 !!

          กรณีที่มีการยื่นศาล ต้องทดเวลาเพิ่มอีก 2 เดือน คือเผื่อการวินิจฉัยของศาลไว้ประมาณ เดือนครึ่งและการนำกลับมาแก้เล็กหลังศาลวินิจฉัยอีกครึ่งเดือน การนับเวลาใหม่จึงเป็น 60+90+90+150 = 390 วัน หรือ 13 เดือน แปลว่า วันเลือกตั้งจะเคลื่อนจากโร้ดแม็ปไปอีกสองเดือน จาก กุมภาพันธ์ เป็น เมษายน 2562

          "ที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือ ในวรรคสามของ มาตรา 148 เขียนว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็น "สาระสำคัญ"ของกฎหมาย. "ให้ร่าง พระราชบัญญัตินั้นตกไป !!!"

          แลดูประเด็นที่ อ.มีชัยทักท้วงเกี่ยวกับ พรป.ส.ว.นั้น ต้องบอกว่าเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งแปลว่า หากส่งตีความแล้วศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดหรือขัดในสาระสำคัญ เราคงเห็นการยกร่าง พรป.ส.ว.กันใหม่ทั้งฉบับ. ใช้เวลายืดไปอีกออกอย่างน้อยหกเดือน
           ใครที่บอกว่า พรป.ส.ว.ไม่เสร็จ ก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้ง ส.ส. ขอบอกสั้นๆ รัฐธรรมนูญบอกให้เลือก ส.ว.ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 15 วัน. ไม่มี ส.ว.ก็ไม่มี ส.ส.ครับ
หมากนี้ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้นอยู่กับใครจะเป็นจำเลยให้สังคม ระหว่าง 25 สนช. หรือ นายกรัฐมนตรี. ถ้าโร้ดแม็ปต้องเลื่อนไปอีก 2-6 เดือน ส่วน อ.มีชัย รอดครับ
    #อ่านขาดหมากการเมือง