ปชช. ต้องร่วมตรวจสอบงานตำรวจ

การเมือง  :  14 มี.ค. 2561

กก.ปฏิรูปตำรวจ เตรียมแถลงรายงานฉบับเต็ม 28 มี.ค.นี้ หลังข้อเสนอไม่รับแนวทางปฏิบัติ -"มานิจ" ย้ำโอนถ่ายภารกิจงบ-บุคลากร รอรัฐบาลตัดสินใจ

 

          14 มี.ค. 61 - นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) แถลงว่าในวันที่ 28 มี.ค. พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธาน กรรมการปฏิรูปตำรวจ เตรียมแถลงถึงรายละเอียดและรายงานการปฏิรูปตำรวจที่เตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและนำไปปฏิบัติใช้ ส่วนหลังจากนั้นจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่ หรือขับเคลื่อนได้จริงหรือไม่ต้องให้ประชาชนช่วยจับตา ส่วนกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ต่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ นั้น ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องร่วมตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะหน้าที่ของกรรมการฯ คือเสนอแนะแนวทาง

          นายมานิจ กล่าวด้วยว่า สำหรับการโอนภารกิจของตำรวจไปยังหน่วยงานต่างๆ ล่าสุดมีข้อสรุป คือ มี 9 หน่วยงานที่ต้องรับมอบภารกิจจากตำรวจ คือ 1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2.กรุงเทพมหานคร 3.เมืองพัทยา  รับโอนภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของพื้นที่ 4.กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 5.กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดูแลงานด้านการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการลับลอบนำเข้าสินค้า สินค้าผิดกฎหมาย 6.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านงานป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 7.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8.สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ 9.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูลานที่เกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางค์ สถานพยาบาล เป็นต้น ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมอบภารกิจภายใน 3 ปี

          นายมานิจ กล่าวด้วยว่า ขณะที่กระทรวงคมนาคม จะดูแลงานด้านตำรวจทางหลวง และตำรวจน้ำ ต้องรับภารกิจภายใน 5 ปี ทั้งนี้ส่วนดังกล่าวคาดว่าต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการขออัตรากำลับใหม่ การพัฒนาบุคลากร วงเงิน  197 ล้านบาท ขณะที่ภารกิจที่เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดให้โอนภารกิจแต่ยังไม่กำหนดเวลา โดยเบื้องต้นต้องเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวกับงานบุคลากร ส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา วงเงิน 4,003 ล้านบาท ซึ่งส่วนดังกล่าวเมื่อ คณะกรรมการฯ ส่งให้รัฐบาลแล้ว รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีส่วนงานที่เกี่ยวกับตำรวจที่จะไม่โอนภารกิจให้หน่วยงานใด คือ ตำรวจรถไฟ และ การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่