"ชวลิต"ป้อง"เจ๊หน่อย"เสียสละเพื่อพรรค

"ชวลิต"ป้อง"เจ๊หน่อย"เสียสละเพื่อพรรค ยันไร้ความขัดแย้งย้ำ"วิโรจน์-ภูมิธรรม"บริหารงาน 

         12 มี.ค.61 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีผู้วิจารณ์การบริหารงานในพรรคเพื่อไทย ว่า พรรคเพื่อไทยในปัจจุบันบริหารงานโดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคและนายภูมิธรรม เวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรค ซึ่งทั้งสองท่านพร้อมทีมงานก็ได้ร่วมบริหารงานประคับประคองสถานการณ์ภายใต้ภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติ สามารถผ่านพ้นวิกฤติหลังรัฐประหาร 22 พ.ค.57 มาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกเพื่อไทยและประชาชนที่ได้มีโอกาสสัมผัส

          ทั้งนี้ผู้ใหญ่ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีจำนวนหนึ่ง ให้ข้อคิด ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาพรรค ปฏิรูปพรรค เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก  ตนขอเรียนว่า ใครอาสาเข้ามาทำงานการเมืองในช่วงที่ภาวะไม่ปกติเช่นนี้ ถือว่าเป็นผู้เสียสละ และหนึ่งในหลายท่านที่เสียสละเข้ามา คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

          นอกจากนี้ท่านไม่ได้มามือเปล่า ท่านเข้ามาพร้อมเสนอพิมพ์เขียวในการปฏิรูปพรรค ซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการถกแถลงกับสมาชิกทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยน ตกแต่งพิมพ์เขียวดังกล่าวให้สมบูรณ์ แต่ขณะนี้การเมืองยังไม่เปิดให้มีการจัดประชุมอย่างเป็นกิจจะลักษณะได้ ซึ่งคงไม่นานคงได้มีการพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งอาจมีพิมพ์เขียวของผู้ใหญ่ท่านอื่นด้วยที่จะร่วมนำเสนอ

            นายชวลิต กล่าวต่อว่า เท่าที่ได้ติดตามหลักคิดของคุณหญิงสุดารัตน์  ก็เหมือนสมาชิกเพื่อไทยทั่วไปที่ยึดมั่นอุดมการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทย คือ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นไปตามสถานการณ์ คือ การให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีใหม่เพื่อก้าวให้ทันโลก แต่ไม่ละทิ้งสิ่งดีที่คนรุ่นเก่าได้รังสรรค์รักษาเป็นมรดกไว้ให้ชนรุ่นหลัง

         อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูปพรรคให้เป็นสถาบัน ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ท่านเห็นว่าจะไม่ชี้นิ้วไปที่อื่น แต่จะปฏิรูปตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของคนในพรรคและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นความหวังของประชาชนที่คาดหวังจะให้เพื่อไทยได้รับโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในช่วงที่มีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

         "ขอยืนยันในฐานะที่เป็นสมาชิกเพื่อไทย คนหนึ่ง ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกันตามที่มีความพยายามเสนอข่าว และยังร่วมมือกันเป็นปึกแผ่นอย่างดี" นายชวลิต กล่าว