"สมชัย"ข้องใจศาลรธน.วินิจฉัยกม.ป.ป.ช.ไม่ขัดรธน.

"สมชัย"ร่ายยาวข้องใจคำวินิจฉัยศาลรธน.ชี้กม.ป.ป.ช.ไม่ขัดรธน. ยกกสม.-กกต.เปรียบ เหน็บองค์กรอิสระ อิสระจริงหรือไม่

             11 มี.ค.61- นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว"Srisutthiyakorn Somchai" หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยนายสมชัย ระบุว่า  วันที่ คนอยู่ครบวาระแล้วและบางคนขาดคุณสมบัติ บอกว่า คนที่ ขาดคุณสมบัติและแม้มีลักษณะต้องห้ามก็อยู่ต่อได้  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 น่าจะเป็นตอนบ่ายแก่ๆเกือบเลิกงานแล้ว ก็ปรากฏเอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นข่าวที่ 2/2561 (ตั้งต้นปี ผ่านมา 2 เดือน มีข่าวบอกชาวบ้านเป็นชิ้นที่สอง) อ่านสรุปได้ความว่า ตามที่ สมาชิก สนช.32 คน ทำเรื่องมาขอให้ศาลวินิจฉัยว่า มาตราโน้นมาตรานี้ ของ พ.ร.ป. ป.ป.ช.ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในย่อหน้าถัดมาก็ระบุเพียงว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ทำความเห็นส่วนตน และ มีการร่วมลงมติว่า ประเด็นที่ สนช.ส่งมานั้น ศาลมีความเห็นว่าไม่ขัด. โดยไม่มีรายละเอียดว่า ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงเท่าไร และ ตุลาการท่านใด ลงมติอย่างไรบ้าง

           นายสมชัย กล่าวว่า  คนที่ไม่ติดตามเรื่อง ก็คงอ่านผ่านๆอย่างไม่ได้สนใจ ยิ่งมาแจ้งแบบเงียบเชียบในรูปเอกสารตอนบ่ายของวันศุกร์ที่คนใกล้เลิกงาน ก็ยิ่งแทบไม่มีคนสนใจ. แต่สำหรับผู้ที่ติดตามน่าจะจำได้ว่า ป.ป.ช.ชุดนี้ สนช.ได้ลงมติให้อยู่ต่อไปจนครบวาระ เช่นเดียวกับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ศาลรัฐธรรมนูญ (เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ สนช.ใจดีมาก มีแถมให้คนที่ครบวาระแล้วอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีสภา มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วจึงเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่) แตกต่างจาก กกต.และ กสม. ที่แม้จะเป็นองค์กรอิสระด้วยกัน แต่อาจสร้างความรำคาญแก่ผู้ปกครอง เลยเซ็ตซีโร่เสีย

             นายสมชัย ระบุอีกว่า    ประเด็นการให้ ปปช.ทั้งชุดอยู่ต่อไปจนครบวาระ มีประเด็นที่แตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ศาลรัฐธรรมนูญ คือ นอกจากคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบจำนวนประมาณ 7-8 คนแล้ว ในจำนวนนี้ ยังมี "สองคน" ที่มีลักษณะต้องห้ามด้วย คือ คนหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอื่นมาก่อน และ อีกคนหนึ่ง คือ ประธาน ปปช. เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เลขาฯรองนายก ประวิตร) ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมือง และพ้นตำแหน่งมายังไม่ครบสิบปี รัฐธรรมนูญ เขียนห้าม. แต่ กม.ลูก โดย สนช. ไปอนุญาตสนช.ที่ไม่เห็นด้วยจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
           "วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่มี ตุลาการศาล 5 คน ที่อยู่ครบวาระ 9 ปี แล้วแต่ สนช.ให้อยู่ต่อ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีก 3 ท่าน ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ สนช.ให้อยู่ต่อได้ลงมติแบบเงียบๆ. ไม่มีการแสดงผลการลงมติ ไม่มีระบุชื่อว่าใครลงมติอย่างไรว่าด้วยเสียงข้างมาก หรือเอกฉันท์ ให้ ปปช. ที่ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้าม อยู่ต่อไปจนครบวาระได้จากนี้ ใครจะเชื่อว่า องค์กรอิสระ เป็นอิสระจริง" นายสมชัย ระบุ