ศรีสุวรรณ จ่อฟ้องอิตาเลียนไทยตัดต้นไม้่

"ศรีสุวรรณ"เผย 12 มี.ค.นำเครือข่ายต้นไม้เมืองยื่นฟ้อง  รฟม.-อิตาเลียนไทย ต่อศาลปกครองกลาง ระงับตัดต้นไม้ทั่วกรุง 

               11 มี.ค.61- นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า  ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ดำเนินการตัดต้นไม้ รวม 14 ต้น ริมทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยยังไม่ได้ขออนุญาตจาก กทม. จนทำให้เสียทัศนีภาพและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมาเพราะมีสายไฟฟ้าห้อยระโยงรยางค์เป็นที่อันตรายต่อผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง และถึงแม้ กทม.โดยสำนักงานเขตจตุจักร จะได้แจ้งความ และสั่งจำปรับผู้รับเหมาไปแล้ว 28,000 บาท รวมทั้งค่าเสียหายทางแพ่งอีกกว่า 170,000 บาทไปแล้วนั้น

               นายศรีสุวรรณ  กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้นไม้ในบริเวณเกาะกลางถนนและริมทางเท้าของ กทม. จะถูกตัดฟันโค่นทำลาย หรือล้อมบอนออกไปไว้ที่อื่น ทั้ง ๆ ที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดฟันโค่นทำลายให้เสียหายทั้งหมดแต่อย่างใด อีกทั้งต้นไม้ที่มีการล้อมบอนออกไปนั้น ก็เสียหาย "ตาย" เสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่า รฟม. และบริษัท อิตาเลียนไทย ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ดูแล รักษา ต้นไม้สาธารณะที่เป็นเสมือน "ปอด" ของคนกรุงเทพมหานครเลย

              นายศรีสุวรรณ  กล่าวว่า  การกระทำหรือใช้อำนาจของ รฟม.และบริษัท อิตาเลียนไทย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทำการโดยนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม มาตรา 9(1) แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542 ประกอบ พรบ.สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535 และ พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 โดยชัดแจ้ง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่ม Big Tree กลุ่มจตุจักรโมเดล ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มก. เพจกรุงเทพเดินสบาย และเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ จึงได้รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อระงับการกระทำดังกล่าวในทุกสาย (11 สาย) ของรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครโดยทันทีโดยสมาคมฯและเครือข่ายฯจะไปยื่นฟ้อง ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.