สนช.โหวตกฎหมาย ส.ส.ผ่านฉลุย 

การเมือง  :  8 มี.ค. 2561

สนช.เห็นชอบ ร่างพ.ร.ป.ส.ส. ด้วยคะแนน 211 เสียง

 

          8 มี.ค. 61 - เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ตามที่คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้พิจารณาทบทวนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้รายงานเนื้อหาที่กมธ.ร่วม ได้ทบทวนเสร็จแล้วให้ที่ประชุมสนช.รับทราบ มีสาระสำคัญ อาทิ การแก้ไขมาตรา 35 เรื่องการตัดสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและรองผู้บริหารท้องถิ่น แก่ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาตรา73 การห้ามจัดแสดงมหรสพและงานรื่นเริงระหว่างการหาเสียง  

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่ได้รับการทักท้วงมากจาก กมธ.ร่วมเสียงข้างน้อยและสมาชิกสนช.คือ การจำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่กมธ.ร่วม ฝ่ายแก้ไข กรณีข้าราชการการเมือง และรองผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งทันที จากเดิมที่ตัดสิทธิแค่เฉพาะการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและรองผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กมธ.ร่วมเสียงข้างน้อยระบุว่า มติกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายที่ตัดสิทธิการห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ไม่ใช่แค่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังไปจำกัดอำนาจของผู้มีสิทธิแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองด้วย ถือว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

          ขณะที่ นายกล้านรงค์ จันทิก สนช.อภิปรายว่า การที่กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายไปตัดสิทธิข้าราชการการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งทันที หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะมาตรา 35 (2) ระบุว่า กรณีส.ส. และส.ว.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกตัดสิทธิเพียงแค่การรับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.เท่านั้น แต่ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง อาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติได้ 

          ด้านนายตวง อันทะไชย สมาชิกสนช. อภิปรายว่า สิ่งที่กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายไปแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนแบบนี้เหมือนได้คืบเอาศอก ทำเหมือนคนพวกนี้เป็นอาชญากร ทั้งนี้นายสมชาย แสวงการ กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายเสียงข้างมาก ชี้แจงว่า เหตุที่ต้องตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ยืนยันว่า ไม่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 

          หลังจากที่สมาชิกสนช.ได้อภิปรายแสดงความเห็นครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมสนช.ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ด้วยคะแนน 211 ต่อ 0 งดออกเสียง 7  

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน