"มีชัย"ยกคำวินิจฉัยศาลรธน."หมอธี"ถือหุ้นก่อนรับตำแหน่งได้

"มีชัย"ยกคำวินิจฉัยศาลรธน."หมอธี"ถือหุ้นก่อนรับตำแหน่งทำได้ไม่ผิดรธน.

         15 ก.พ. 61  นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัญญาสัมปทานและเป็นคู่สัญญากับรัฐ โดยถือครองหุ้น ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 หุ้นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไม่มีข้อยกเว้นให้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ว่า การถือหุ้นก่อนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่อยู่ในข่ายต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

         ดังนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นตนไม่รู้ข้อเท็จจริง หากถือหุ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งทำได้  แต่ถ้าได้มาในระหว่างดำรงตำแหน่ง ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ไม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ต้องไปพิสูจน์กัน

           ส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรจะขายหุ้นก่อนรับตำแหน่ง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น ส่วนตัวมองว่าประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่กับ จำนวนหุ้นที่ถือไว้ หากมีอยู่ 2,000 หุ้นคงไม่มีผลกระทบ และไม่มีน้ำหนัก หรือมีสิทธิออกเสียงใด ๆ ในกิจการ.