"วีมูฟ"เข้าหากรธ.ดันสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะผู้สมัครส.ว.

การเมือง  :  15 ก.พ. 2561

"วีมูฟ"เข้าหากรธ.ดันสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะของผู้สมัครส.ว.

          15 ก.พ. 61 กลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) นำโดย นางเรืองรวี พิชัยกุล ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  เพื่อขอให้ กรธ. ยืนยันการแบ่งกลุ่มผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นส.ว. ตามร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้มีกลุ่มสตรี เป็นกลุ่มเฉพาะ  ในการพิจารณาทบทวนเนื้อหาชั้นของกรรมาธิการร่วมกัน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

         นางเรืองรวี กล่าวว่า วีมูฟ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่นำกลุ่มสตรีรวบเข้ากับกลุ่ม ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตตลักษณ์หลากหลาย และมองว่าจะเข้าข่ายขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรงและการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่หลากหลายของสังคม

         ด้านนายมีชัย กล่าวว่า ตนรับทราบถึงข้อกังวลใจดังกล่าว แต่ในการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมนั้น ตนไม่ทราบว่าจะมีความเห็นอย่างไร ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยส.ว. ที่มีความเห็นขัดแย้งจะนำไปสู่การคว่ำในตอนท้ายนั้น ตนตอบไม่ได้เช่นกันและขออย่าสมมติเหตุการณ์ล่วงหน้า