"พรเพชร"ลั่นรับผิดชอบหากกม.ลูกถูกคว่ำ

"พรเพชร"ลั่นรับผิดชอบหากกม.ลูกถูกคว่ำ ชี้เป็นไปได้ยาก บอกกมธ.3 ฝ่าย ไม่ใช่ศัตรู

           15 ก.พ.61 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่า ด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่า ด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ว่า  สนช.มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำกฎหมายให้ดีที่สุด เพราะร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           ส่วนที่มีการมองว่าสนช.มีความพยายามที่จะจ้องคว่ำหรือล้มกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนั้น ตนขอยืนยันว่า สนช.ไม่มีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้น และหากจะทำก็คงทำไปก่อนหน้านี้แล้วที่จะใช้เสียงเพียงแค่เกินกึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าจะคว่ำในชั้นนี้ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 คือ 166 เสียงจาก 248 เสียง ซึ่งถือว่ายากมาก อีกทั้งในประเด็นร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ก็ไม่ได้มีประเด็นใดที่จะตกลงกันไม่ได้ ส่วนในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว.ก็มีประเด็นเดียวคือการเปลี่ยนวิธีการได้มาของส.ว.ซึ่งก็สามารถไปพูดคุยเจรจากันได้ ไม่มีอะไรที่ต้องมาคว่ำ

         ทั้งนี้สนช.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)เราไม่ใช่ศัตรูกันที่จะไปรบไปคว่ำ ความเห็นต่างทางกฎหมายก็เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็จบ เราต้องการให้กฎหมายออกมาดีที่สุด ที่ตนออกมาพูดในวันนี้เพราะประเด็นนี้กำลังมีผลกระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมือง จึงต้องออกมายืนยันว่าโรดแม็พจะเป็นไปตามกฎหมายลูก 

           นอกจากนี้ที่ผ่านมามีการคำนวณแล้วหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่ 6 เม.ย.61  คำนวณคร่าว ๆ การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปลายปี 61 จนต่อมา สนช.มีการแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้พรรคการเมืองได้มีเวลาเตรียมตัว  ทำให้โรดแม็พขยายถึงเดือนก.พ.62 หรืออาจเกินไป 4-5 วันหากนับแบบเต็มที่ 

           อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่เป็นปัญหา  บ้านเมืองสงบสุข ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งและไม่ทะเลาะกันก่อนหรือหลังเลือกตั้ง และถ้าหากมีการคว่ำกฎหมายลูกจริงก็ถือเป็นความรับผิดชอบของสนช.