สนช.วอนอย่าวิตกเรื่องคว่ำกม.ลูก 

การเมือง  :  14 ก.พ. 2561

รองประธานสนช.เชื่อ ไม่มีคว่ำร่างกม.ส.ส.-ส.ว. มั่นใจทุกฝ่ายยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก

          14 ก.พ.61-ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า การประชุมสนช.ในวันที่ 15 ก.พ.จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สนช. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. ตามที่กรธ.และกกต.ได้เสนอประเด็นโต้แย้งร่างกฎหมายดังกล่าวที่สนช.ได้มีการแก้ไข

          นายสุรชัย กล่าวว่า ตามขั้นตอนเมื่อที่ประชุมสนช.ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 ฝ่ายแล้วจะมีเวลาพิจารณาให้เสร็จและเสนอกลับมายังสนช.ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะปรับแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายได้เฉพาะในประเด็นที่กรธ.และกกต.ได้เสนอประเด็นโต้แย้งเท่านั้น โดยไม่สามารถไปปรับแก้มาตราอื่นๆไม่ได้ และเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าที่ของสนช.ในการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่

          นายสุรชัย กล่าวว่า การลงมติของสนช.ในขั้นตอนหลังภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว จะไม่ได้เป็นการลงมติในทีละประเด็นแต่จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯที่พิจารณาร่างกฎหมายในแต่ละฉบับหรือไม่เพียงฉบับละหนึ่่งครั้งเท่านั้น โดยหากสนช.มีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะมีผลให้ร่างกฎหมายตกไปทันที

          "ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีคว่ำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับและคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้มีกติกาการเลือกตั้งสส.และการคัดเลือกสว.ที่สุจริตและเป็นธรรม จึงไม่อยากให้แต่ละฝ่ายวิตกกังวลเรื่องการคว่ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ"รองประธานสนช. กล่าว 

 


เปิดอ่าน