สนช.จ่อตั้งกมธ.ร่วมถกกม.ส.ส.-ส.ว.

"โฆษกวิปสนช."เผย 15 ก.พ.นี้ตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ถกกม.เลือกตั้ง 2 ฉบับ  ขณะที่"สมชาย แสวงการ" ถ่างขานั่งควบกฎหมายลูกส.ส.-ส.ว.  ปัดคว่ำกฎหมาย

          13 ก.พ.61 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมวิปฯได้พิจารณาถึงการตั้งคณะกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่สนช.ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ซึ่งร่างกฎหมายลูกส.ส. ทั้งทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีความเห็นแย้งใน 5 ประเด็น โดยประเด็นที่เห็นแย้งตรงกัน คือ การจัดมหรสพระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งอาจขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายลูกส.ว. นั้น ทางกรธ.โต้แย้ง 3 ประเด็น และทางกกต.โต้แย้ง 1 ประเด็น

          นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อผู้ที่จะเป็นกมธ.กฎหมายลูกส.ส. ในสัดส่วนสนช. ประกอบด้วย 1.นายวิทยา ผิวผ่อง 2.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3.นายชาญวิทย์ วสยางกูร 4.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และ5.นายสมชาย แสวงการ ส่วนกมธ.กฎหมายลูกส.ว. สัดส่วนสนช. ประกอบด้วย 1.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 2.พล.อ.อู้ด เบื้องบน 3.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ 4.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ5.นายสมชาย แสวงการ ส่วนสัดส่วนที่มาจากกกต.นั้นทางกกต.ยังไม่ส่งชื่อว่า แต่คาดว่าจะเป็นนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ทั้งนี้ การที่นายสมชายเป็นกมธ. 2 คณะ เนื่องจากเป็นผู้เสนอเกี่ยวกับการวิธีการเลือกส.ว.จากเลือกไขว้ให้เป็นเลือกตรง และที่มาจาก 20 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม รวมทั้งการแบ่งประเภทส.ว.  ส่วนที่มีชื่อเป็นกมธ.ในกฎหมายลูกส.ส.นั้น นายสมชายมาจากสัดส่วนคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของทั้ง 2 คณะจะต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 1 มี.ค. และหลังจากนั้นจะนำบรรจุเป็นระเบียบวาระและพิจารณาในสัปดาห์ต่อไป

         นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนกระแสจะมีการคว่ำกฎหมายลูกนั้น ขณะนี้ยังไม่มี แต่หากจะคว่ำต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสนช.ทั้งหมด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามโรดแมปและไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะสนช.จะพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญ