"อังกฤษ"เชื่อไทยเลือกตั้งตามโรดแม็พ

การเมือง  :  12 ก.พ. 2561

"รมว.ตปท.อังกฤษ"เข้าพบนายกฯเห็นร่วมเสริมการลงทุนระหว่างกัน ยันกระชับความสัมพันธ์ทุกด้าน พร้อมดูแล "นร.ไทย"เล็งตั้งคณะทำงานร่วมด้านไซเบอร์ 

 

       12 ก.พ.61 เวลา 11.00 น. นายบอริส จอห์นสัน (The Right Honourable Boris Johnson MP) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกฯ ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในฐานะรัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทราบว่าเป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรก และได้ขอบคุณสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนการปรับมติสหภาพยุโรปต่อไทย โดยสหราชอาณาจักร ถือเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ของไทย มีความสัมพันธ์อย่างยาวนานมากว่า 400 ปี จนเป็นความผูกพันในทุกระดับ ขอให้กระชับความสัมพันธ์ต่อกัน สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันไปในอนาคต

         พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยนายกฯ ได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวอังกฤษพิจารณามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และหวังว่าสหราชอาณาจักรจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนผ่านไปยังประเทศ CLMV ในภูมิภาค ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หยิบยกนโยบาย Global Britain ของสหราชอาณาจักรที่เน้นการค้าเสรี เปิดโอกาสให้สหราชอาณาจักรมีการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกยุโรปมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรจะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนระหว่างกัน

          พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ได้ยืนยันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยประเทศไทยมีนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานอากาศ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว โดยนายกฯ ขอให้รัฐบาลอังกฤษดูแลนักเรียนไทยที่ศึกษาที่อังกฤษจำนวน 10,000 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภูมิใจที่นักเรียนไทยเลือกเดินทางไปศึกษาที่ สหราชอาณาจักร เพราะมีกระบวนการศึกษาที่ดี

         ในระหว่างการหารือครั้งนี้ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้หยิบยกประเด็นที่ต้องการให้มีความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ได้แก่ ความร่วมมือด้านไซเบอร์ ความร่วมมือด้าน E-Government ความร่วมมือด้าน สตาร์ทอัพและความร่วมมือด้าน Data protection ซึ่ง นายบอริส จอห์นสัน กล่าวว่า จะแจ้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับไทยเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพราะเห็นว่าจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ในอนาคต  

        "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรชื่นชมไทยที่ได้รับการปรับสถานะ(Ease of Doing Business)มีเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 26 และแสดงความเชื่อมั่นในพัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทย เชื่อมั่นว่าไทยจะจัดการเลือกตั้งและประสบความสำเร็จในการปฏิรูปตามโรดแม็พ" พล.ท.วีรชน กล่าว

        พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเชิญชวนฝ่ายไทยให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม London Conference on the Illegal Wildlife Trade 2018 ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งนายกฯ จะมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และนายกฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย รัฐบาลไทย ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาระดับโลกด้านอื่น ๆ อาทิ การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  ไอยูยู การค้ามนุษย์ ซึ่งจะเห็นผลที่ดีขึ้นต่อไป