วิปสนช. โบ้ย26สนช.ค้าน ป.ป.ช.อยู่ต่อ ยื่นศาลรธน.ตีความ

การเมือง  :  13 ม.ค. 2561

"สมชาย" บอกไม่ติดใจ ส่งศาลรธน. ตีความต่ออายุ ป.ป.ช. ที่ขาดคุณสมบัติ โบ้ยให้คนไม่เห็นด้วย ยื่นแทน

          นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) ให้ความเห็นต่อกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้ สมาชิกสนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเว้นไว้ในร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ติดใจ และมองว่าไม่มีประเด็นที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่หากต้องการให้ สมาชิก สนช.ให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญควรให้ สนช. ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว จำนวน 26 คน และงดออกเสียง 29 คนเป็นผู้ดำเนินการ.
    


เปิดอ่าน