"กก.ปฏิรูปตำรวจ" เด้งรับข้อเสนอตั้ง "ตำรวจกองประจำการ"

การเมือง  :  4 ม.ค. 2561

"กก.ปฏิรูปตำรวจ" ดึง ทหารเกณฑ์ เป็น ตร.กองประจำการ อุดตำแหน่งว่าง ทำหน้าที่ รปภ.-คุมฝูงชน-ลาดตระเวณ

 

           4 ม.ค.2561ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจจะมีการพิจารณาข้อเสนอเรื่องตำรวจกองประจำการ ภายหลังจากพิจารณามาแล้ว 2 ครั้ง โดยเป็นไปตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งมาตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2560 เพื่อให้ดำเนินการปฏิรูปในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าว ริเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2553 จากนั้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้มีตำรวจกองประจำการ

          นายมานิจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักงานตำแหน่งชาติ(สตช.) ได้รายงานตัวเลขความขาดแคลนกำลังพลต่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดยล่าสุดเมื่อเดือนส.ค. 2560 ตำรวจมีตำแหน่ง 296,314 ตำแหน่ง แต่ปรากฏมีกำลังพลเพียง 219,564 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น สตช.จึงเสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยการสรรหากำลังพลทดแทนให้มี “ตำรวจกองประจำการ”

         "คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเห็นด้วยกับข้อเสนอ ที่จะรับทหารเกณฑ์เป็นตำรวจประจำการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลสะสมถึง 7 หมื่นคน โดยมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือคุมฝูงชนในการชุมนุม งานลาดตระเวนการออกตรวจพื้นที่และการบริการประชาชน ตามที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจกองประจำการนี้ต้องมีข้าราชการตำรวจควบคุมและร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุกครั้ง" นายมานิจ กล่าว

        นายมานิจ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างให้เป็นไปตามความสมัครใจ ทหารอบรม 3 เดือน ตำรวจอบรมอีก 3 เดือน แล้วจึงให้ทำหน้าที่เป็นตำรวจปีครึ่ง แล้วปลดประจำการ ทั้งนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ตำรวจฯ ให้เรียกชื่อตำรวจประเภทนี้ว่า “ตำรวจกองประจำการ” ด้วย


เปิดอ่าน