"ครม." ไฟเขียว แต่งตั้ง ขรก.

ครม.เห็นชอบหลักการรักษาราชการแทน รมว.ตปท-พาณิชย์ พร้อมขยายสัมพันธ์ ตปท.เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีซประจำไทย ตั้ง"ปริม จิตจรุงพร"กงสุลกิตติมศักดิ์

        3 มกราคม 2561  ที่ทำเนียบรัฐบาล "พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์" ผช.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งข้าราชการหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย การแต่งตั้งนายเฉลิมศักดิ์ จันทโร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ รมว.พลังงาน , นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ เป็นที่ปรึกษา รมว.วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี

         ครม.ยังอนุมัติ เป็นหลักการด้วยว่า มอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยเสนอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโร รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน ตามลำดับ

         พร้อมกันนี้ ครม.แต่งตั้งนายอุตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ รักษาราชการ รมว.พาณิชย์ ในกรณีไม่มีผู้ดำรวงตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติงานไม่ได้ ตามลำดับ , แต่งตั้ง พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก เป็นที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม และ พล.อ.ท.นวรัตน์ มังคลา เป็นเลขานุการ รมว.ยุติธรรม , แต่งตั้ง นายมานิตย์ สุธาพร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผช.เลขานุการ รมว.คมนาคม 

        นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ นายอดินันท์ ปากบารา ผช.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะหมดวาระในวันที่ 23 ม.ค.2561 นี้ คงอยู่ต่อไปอีกวาระ รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , น.ส.กัญญวิมว์ กีรติกร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขณะเดียวกัน ครม. ยังเห็นชอบ ให้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย โดยแต่งตั้ง น.ส.ปริม จิตจรุงพร ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย , แต่งตั้งนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงกระทรวงแรงงาน แทน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ 

          และแต่งตั้งนางคะนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง , แต่งตั้งนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง


เปิดอ่าน