"ทูตฯปากีฯ" เยี่ยมคารวะ "นายกฯ"

"ทูตปากีฯ" เยี่ยมคารวะ "นายกฯ" เห็นพ้องพัฒนาความมั่นคงให้มีเสถียรภาพ เร่งเจรจา FTA ให้เสร็จโดยเร็ว แนะไทย ส่งนร.ศึกษาในสถาบันที่ภาครัฐรับรอง ทั้งชื่นชมบทบาทไท

 

          7 ธ.ค. 60 - นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ นายกฯ ยินดีที่นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย และรู้สึกซาบซึ้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปากีสถาน เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้แทนประธานาธิบดีปากีสถาน ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความใกล้ชิดระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ปากีสถาน กล่าวว่า รัฐบาลและประชาชนชาวปากีสถานรู้สึกโศกเศร้าเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยเห็นว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติ

          พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าประเทศจะพัฒนาขึ้นได้นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสงบสุขและความมีเสถียรภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนการค้า และการลงทุน ส่วนในด้านเศรษฐกิจ นายกฯ ยินดีที่ปริมาณการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องและเห็นว่า อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และฮาลาลของไทยมีศักยภาพและสามารถขยายตลาดไปสู่ปากีสถานได้ โดยไทยสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่ปากีสถาน ในขณะเดียวกันปากีสถานก็สามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ให้แก่ไทย นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ได้ทราบว่าการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างไทย – ปากีสถาน ครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ นายกฯ และเอกอัครราชทูตฯ ปากีสถานหวังว่าไทยและปากีสถานจะสามารถเจรจาความตกลง FTA ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศให้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้ที่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2561

"ทูตฯปากีฯ" เยี่ยมคารวะ "นายกฯ"

 

          พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ในด้านการท่องเที่ยว นายกฯ ยินดีที่ไทยและปากีสถานมีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันมากขึ้น ไทยและปากีสถานมีความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้น โดยมีชุมชนคนไทยอาศัยอยู่ในปากีสถานหลายแห่ง ทั้งนี้นายกฯ กล่าวว่าปัจจุบันนักเรียนไทยไปเรียนศึกษาต่อในปากีสถานจำนวนมาก จึงฝากให้ฝ่ายปากีสถานช่วยดูแลด้วย และประสงค์ให้มีหลักสูตรควบคู่ไปกับการศึกษาศาสนาเพื่อให้นักเรียนกลับมามีอาชีพรองรับ ซึ่ง เอกอัครราชทูตฯ ปากีสถาน กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลปากีสถานมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงขอให้ทางไทยพิจารณาส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยภาครัฐ ซึ่งมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

"ทูตฯปากีฯ" เยี่ยมคารวะ "นายกฯ"

 

          "ฝ่ายปากีสถานได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในเรื่องของการเปิดกว้างและความโปร่งใสในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของฝ่ายไทย ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมบทบาทของฝ่ายปากีสถานและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้ง OIC มาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป" พล.ท.วีรชน กล่าว.

 

 

 


เปิดอ่าน